Fleetcor
Blogs met het thema Duurzaamheid
Loege Schilder
Blogs met het thema Duurzaamheid
01/16/2024
4 min
0

Beleggers Belangen Blog - Fleetcor | Elektrisch verdringt fossiel

01/16/2024
4 min
0

Wekelijks schrijft Loege Schilder van DBAC Duurzaam Beleggen een column voor Beleggers Belangen. 

Degenen die geen abon­ne­ment hebben op Beleggers Belangen kunnen de column hier lezen. 


Financieel dienstverlener Fleetcor faciliteert met zijn laadpassen in toenemende mate elektrisch rijden ten koste van fossiel. Het bedrijf zet stappen op ESG-gebied.

In de duurzame modelportefeuille hebben we, zoals de naam al aangeeft, aandelen opgenomen die duurzamer opereren dan gemiddeld en zich onderscheiden door een uniek concurrentievoordeel. Ze hebben een hogere marge dan sectorgenoten en kunnen daardoor winstgevend groeien. Bij voorkeur betalen we natuurlijk een aantrekkelijke waardering, wat meestal het geval is wanneer het bedrijf een periode van tegenwind heeft gehad.

Gespecialiseerde digitale betalingen

Fleetcor Technologies is een minder bekend aandeel in de Duurzame portefeuille. Het bedrijf is een aanbieder van gespecialiseerde digitale betalingsproducten, zoals tank/laadpassen, elektronisch betalen voor tol en parkeren en loyaltyprogramma’s. Organisaties kunnen hun aankopen en klantenkaartprogramma’s met de oplossingen van Fleetcor beheren en controleren en hun betalingen effectiever en efficiënter uitvoeren.

Fleetcor is in meer dan 100 landen actief maar genereert circa 60% van de omzet in de Verenigde Staten. Brazilië en het Verenigd Koninkrijk zijn ook goed voor meer dan 10% van de omzet. Het bedrijf heeft circa 10.000 medewerkers en bedient meer dan 500.000 commerciële accounts met miljoenen kaarthouders wereldwijd.

Concurrentievoordeel Fleetcor

Fleetcor Technologies benut het concurrentievoordeel van een uitgebreid productaanbod en wereldwijde aanwezigheid. Het bedrijf heeft gespecialiseerde eigen netwerken en technologieplatforms voor betalingsacceptatie, wat drempels opwerpt voor nieuwe concurrenten. Verder wordt actief gewerkt aan het veroveren van nieuwe markten en verstevigen van bestaande markten onder gerichte overnames. Die hebben naast het vergroten van het klantenbestand ook als doel om innovaties aan het productaanbod toe te voegen.

Sterke earnings quality

Fleetcor haalt haar omzet voornamelijk uit langlopende abonnementen op digitale diensten. Dit heeft voor beleggers diverse voordelen. De inkomsten zijn stabiel en voorspelbaar omdat klanten gedurende jaren hun abonnement aanhouden. Door de schaalbaarheid van de dienstverlening leidt een groei van de omzet tot een hogere groei van de winst. Fleetcor kan omzetgroei bereiken door bij de bestaande klanten meer omzet te halen of door klanten te kopen via bedrijfsovernames. Wanneer de marge van Fleetcor hoger is dan die van het overgenomen bedrijf, levert zo’n overname direct resultaat op.

Een andere groeimotor is dat klanten die één product afnemen worden gestimuleerd aanvullende producten te kopen, waaronder ook verzekeringen. Deze strategie is getest en bewezen in Brazilië waar de meeste klanten eerst beginnen met elektronische tolbetalingen. Inmiddels neemt 60% van hen twee of meer producten af.

Omzet en winst

Over de periode 2010-2022 is de omzet jaarlijks met gemiddeld 19% gegroeid en bedroeg de winstgroei 21%. Voor 2024 wordt een iets lagere omzetgroei verwacht van 9-11%. Maar omdat voor die extra omzet beperkte extra investeringen in het kernproduct nodig zijn, verwacht het bedrijf dat de winstgroei hoger uitkomt: 15-20%. De brutomarge van Fleetcor is circa 50%, wat hoog is voor een financieel dienstverlener.

Aangezien 92% van de omzet jaarlijks ‘blijft hangen’ in de vorm van doorlopende abonnementen, is de kwaliteit van de winst hoog. Fleetcor Technologies keert geen dividend uit, maar koopt jaarlijks wel eigen aandelen in. Vorig jaar werden 6,2 miljoen aandelen teruggekocht voor een totaalbedrag van $1,4 mrd. Dit zorgt voor een extra stijging van de winst per aandeel.

Tijdens de coronapandemie vielen omzet en winst tijdelijk terug. De lockdownmaatregelen troffen de aanbieder van betalingsoplossingen op het gebied van mobiliteit natuurlijk midscheeps. De extra activiteiten op het gebied van hotelkamers brachten ook geen oplossing. De koers piekte begin 2020 op ruim $320 en daalde in korte tijd naar $180. Daarna trad herstel op, maar het aandeel bleef twee jaar kwakkelen tot half oktober 2022 de bodem werd neergezet.

Langdurige groei

Inmiddels zijn omzet en winst weer sterk gegroeid. Die komen in 2023 naar verwachting ruim 45% hoger uit dan in 2019, het laatste volledige covid-vrije jaar. Aangezien de koers nog onder de top uit 2020 noteert, is de waardering veel lager dan destijds. De waardering van Fleetcor was door het uitstekende groei trackrecord voor de covid-uitbraak zo’n 20% hoger dan het gemiddelde van financieel dienstverleners in de VS (Visa, Mastercard, Paypal, Western Union, etc.). Momenteel ligt de waardering nog zo’n 30% lager. Mijn verwachting is dat de multiple van het aandeel verder oploopt, wanneer het bedrijf weer laat zien dat het langdurig in staat is te groeien.

Waardering genormaliseerd door covid

De koers van Fleetcor viel als gevolg van de lockdownmaatregelen bij de covid-pandemie scherp terug. Door de maatregelen vertraagde de groei tijdelijk. Op basis van de sterke groeicijfers uit het verleden was Fleetcor hoog gewaardeerd. Hoewel de groei weer vrijwel terug is op het oude niveau, is de waardering dat nog niet. Beleggers hebben langer de tijd nodig om het vertrouwen weer op te bouwen. Dat geeft potentie voor verdere koersstijging.

Fossiel vs elektrisch

Hoewel Fleetcor tankpassen uitgeeft en daarmee rijden met fossiele brandstof faciliteert, vinden wij toch dat het bedrijf een plaats kan hebben in een duurzame portefeuille. Het is namelijk zelf geen producent of verkoper van fossiele brandstoffen. Fleetcor zet in op het leveren van laadpassen en systemen voor thuisladen. Volgens Fleetcor is in het Verenigd Koninkrijk inmiddels 36% van het totaal aantal kaarten voor EV-auto’s en wordt daarmee 52% van de omzet behaald. Helaas loopt die ontwikkeling nog achter in de VS, de belangrijkste markt voor het bedrijf.

Afgelopen vijf jaar het energieverbruik in zijn datacenters wereldwijd met 40% gereduceerd. Tevens zet het concern zich in om het waterverbruik te minimaliseren. Fleetcor stimuleert een toenemend gebruik van recycling en beter afvalbeheer om de hoeveelheid kantoorafval te verminderen. Op maatschappelijk vlak stelt Fleetcor hoge eisen aan diversiteit, inclusie en gelijke behandeling. Sustainalytics geeft Fleetcor een laag ESG-risico, waarmee het bij de beste 20% in de sector en van de bedrijven wereldwijd scoort. Refinitiv komt tot een matige ESG-score, omdat Fleetcor niet op alle indicatoren informatie aanlevert. De verbetering op duurzaamheidsgebied is echter aanzienlijk.

Fleetcor Technologies is jarenlang in staat geweest om de omzet en winst stabiel te laten groeien. Aan die reeks kwam een einde door de covid-uitbraak. Inmiddels groeien omzet en winst van het bedrijf weer gestaag. Ook voor de komende jaren voorzien analisten dubbelcijferige groeipercentages. Door gerichte overnames versterkt het management de marktpositie in hoog tempo. Recent bijvoorbeeld door overnames op het gebied van platforms voor het opladen van elektrische voertuigen.

Advies aandeel Fleetcor op ‘kopen’

Als we rekening houden met de positieve omzet- en winstontwikkeling is het aandeel Fleetcor Technologies aantrekkelijk gewaardeerd in vergelijking met sectorgenoten. Daarnaast profiteren beleggers van de jaarlijkse inkoop van eigen aandelen. De afgelopen vijf jaar heeft Fleetcor het aantal uitstaande aandelen met 18% verminderd en recent heeft het bedrijf extra inkoop van eigen aandelen ter waarde van $450 mln aangekondigd, hetgeen de winst per aandeel positief beïnvloedt.

Nadat de koers ruim twee jaar geleidelijk daalde, is die trend in het vierde kwartaal van 2022 gekeerd. De koersstijging versnelde dankzij een opwaartse bijstelling van analisten. Ondanks het goede rendement van ruim 50% in 2023 is Fleetcor nog steeds niet duur. Beleggers kunnen het aandeel dus nog steeds kopen. Wellicht is het wel verstandig om even te wachten op een flauwe dag.

Reacties
Categorieën