Duurzaam leren beleggen voor een duurzame wereld

DBAC jouw vertrouwde partner bij duurzaam beleggen

Met een gerust gevoel investeren in succesvolle duurzame kwaliteitsaandelen
Duurzaam leren beleggen voor een duurzame wereld

DBAC jouw vertrouwde partner bij duurzaam beleggen

Met een gerust gevoel investeren in succesvolle duurzame kwaliteitsaandelen

Wie zijn wij?

Bij DBAC zijn we gericht op het creëren van een duurzame financiële toekomst voor onze klanten. We streven naar balans tussen rendement, risico en impact op de leefomgeving. Bovenal vinden we het belangrijk dat je de rust en het vertrouwen hebt dat je vermogen op de juiste manier is belegd. Dat kan alleen met transparante communicatie en nauwe samenwerking met onze klant. 

Door middel van gedegen kwantitatieve en kwalitatieve analyses worden investeringen gedaan die in lijn zijn met jouw wensen en doelstellingen. Op die manier bouw je een mooi vermogen op én draagt jouw geld bij aan een mooiere wereld voor de volgende generaties.  

Wat doen wij?

Onze basis ligt in twee beleggingsstrategieën:

  1. Flagship strategie die investeert in 40 duurzame kwaliteitsbedrijven gecombineerd met risicomanagement door geschreven callopties.
  2. Low Vol strategie met een zeer laag risicoprofiel en rendement vergelijkbaar met staatsobligaties. In de strategie wordt gebruik gemaakt van staatsobligaties, aandelen en opties.
Deze strategieën worden uitgevoerd in de beleggingsfondsen via Duurzaam Beleggen Fondsbeheer. 


Voor wie is DBAC?

DBAC is voor vermogende mensen die het gevoel hebben nog onvoldoende uit hun geld halen en niet weten wat de benodigde stappen zijn. Wij begeleiden je bij het in kaart brengen van je doelen en wensen. Zo kunnen we een beleggingsportefeuille samenstellen die echt bij je past qua rendement, risico én duurzame ESG criteria (Ecologie & Sociaal). Onze strategie van succesvolle kwaliteitsbedrijven heeft een bewezen trackrecord met een aantrekkelijk rendement met aanzienlijk minder risico. 

Wij helpen je graag!

In welke situatie is DBAC de juiste keuze?

Iedereen kan meer rendement gebruiken. Daarnaast is het fijn als het financiële rendement hand in hand gaat met een bijdrage aan een betere wereld. Dan worden we niet rijker over de rug van anderen, of het milieu. Maar voor sommige mensen past onze dienstverlening nog beter. Lees hieronder twee succesvolle klantcases.

Klantcase - Bedrijf verkocht

Deze ondernemer kreeg een flink bedrag door de verkoop van zijn bedrijf. Hij had geen ervaring met beleggen en hij had er op zijn zachtst gezegd geen goed gevoel bij. Sterker nog, na de kennismakingsgesprekken sliep hij slechter. Terwijl er nog geen euro was geïnvesteerd. Hij onderkende echter wel dat het extra verwachte rendement van beleggen op de lange termijn voor een enorme vermogensgroei kan zorgen. 

Wat te doen? Hij krijgt vanuit DBAC meer kennis over beleggen. Meer kennis leidt tot meer inzicht. Meer inzicht leidt tot meer vertrouwen, zodat hij zijn vermogen met een gerust gevoel kan investeren voor de lange termijn. Parallel daaraan heeft hij gekozen door diverse beleggingsstrategieën om zijn vermogen te investeren. Risicobeheer is belangrijk. Dus hij was op zoek naar manieren om de impact van koersschommelingen te beperken, maar ook het risico van een verdere rentestijging. Hij stapt gespreid in om grote schommelingen in het vermogen bij de start te voorkomen. Ook dat helpt om vertrouwen op te bouwen.

Klantcase - Geld geërfd

Moeder en kinderen erfden een familievermogen. Vader had altijd de beleggingen beheerd en moeder had zich daar nooit mee bemoeid. Ze wist wel dat het vermogen er was, maar hoe het precies belegd was en waarom was nooit helemaal duidelijk geworden. Er was inmiddels ook een nieuwe accountmanager bij de bank, die een nieuw plan wilde opstellen op basis van de nieuwe doelstellingen van moeder én de kinderen.

In deze situatie verschillen de doelstellingen van de diverse betrokkenen. Het is goed om dat duidelijk te krijgen, want dan kan er actie op worden genomen. De beleggingshorizon is anders en ook de doelstelling voor het vermogen kan anders zijn. Bij de ene erfgenaam kan het vermogen ‘over’ zijn, waardoor die het wil investeren voor de lange termijn. Terwijl de andere persoon het vermogen wil gebruiken voor een aanvulling in het levensonderhoud. Het risicoprofiel van beide personen is anders en ook de risicoacceptatie kan verschillen. En hoe zit het met de duurzaamheidsvoorkeuren? 

Door deze onderwerpen bij de start goed te bespreken, worden de meeste problemen achteraf voorkomen. Uiteindelijk kozen de meeste familieleden voor een vergelijkbare beleggingsstrategie. Een deel van het vermogen bleef bij de bank met aangescherpte afspraken. Het belangrijkste is dat alle familieleden inzicht hebben in hun doelen en wensen en hoe de beleggingen daaraan bijdragen.

Waarom DBAC?

Persoonlijk contact

Wij bieden persoonlijk contact en korte lijnen met je vertrouwde contactpersoon

Expertise

Ruim 30 jaar kennis, ervaring en expertise als beleggingsprofessional

Transparantie

Je hebt altijd inzicht in de invulling en de ontwikkeling van je portefeuille

Bewezen track record

Wij beleggen in 30-50 aandelen die duurzaam ondernemen en vooroplopen in hun markt. Deze bedrijven groeien sterker dan hun concurrenten met een goede winstmarge. Dat zorgt voor een goed rendement, maar ze zijn ook beter in staat om tegenvallers op te vangen. Daarnaast worden de risico's beheerst door middel van geavanceerde optiestrategieën. 


De grafiek toont het rendement van de Flagship strategie t.o.v. de benchmark over de periode maart 2021 t/m 2 april 2024.
Duurzame prestaties DBAC

- 75%

CO2 uitstoot

- 80%

Energieverbruik

- 98%

Waterverbruik

- 99%

Afvalproductie

DBAC compenseert de resterende CO2 uitstoot door het planten van bomen. Inmiddels zijn 50.000 bomen geplant.

Wat zeggen klanten over DBAC?

“Absoluut een aanrader als je meer wilt weten over duurzaam beleggen. DBAC helpt je stap voor stap zodat je weet wat je moet doen.”
Frank Schoute 

Directeur Succes Schoonmaak

“Loege Schilder deelt zijn kennis in heldere en overzichtelijke taal en leert je te denken en te beleggen als een professional!”

Arnold Vrind

Eigenaar P&R Visual Merchandise

"Ontzettend goede begeleiding in beleggen op een manier die meer dan alleen je vermogen naar een hoger niveau tilt."
Kevin Sijmonsbergen

Eigenaar Lift Up Club