Beleggen is een middel om een doel te bereiken. Zo kun je jouw weg naar je beleggingsdoel vergelijken met een reis. Elke reis kent drie basispunten:

  1. Het doel - Waar wil je naartoe?
  2. Het vertrekpunt - Waar sta je vandaag?
  3. Tijd -  Hoeveel tijd heb je ter beschikking? En hoeveel tijd kost het om jouw doel te bereiken?
  4. Snelheid - Hoe snel gaat het voertuig dat je kiest.

In de beleggingscontext is het doel een bepaald vermogen bijvoorbeeld om te kunnen stoppen met werken, het startpunt is je eerste inleg en de ruimte die je hebt om periodiek bij te storten, de tijd is vergelijkbaar met de beleggingshorizon en de snelheid komt overeen met het verwachte rendement bij het risicoprofiel.

Door te werken op basis van een plan vergroot je de kans om het doel te halen. Je geeft sturing aan je beleggingen, neemt geen onnodige risico's en voorkomt dat je op basis van emoties kostbare beleggingsfouten maakt.

Artikelen in Stap 1 - Beleggingsplan opstellen