Hoe kan ik duurzaam beleggen?
04 februari 2021 
5 min. leestijd

Hoe kan ik duurzaam beleggen?

De laatste maanden verschijnt bijna dagelijks een artikel over duurzaam of verantwoord beleggen. Een aantal pensioenfondsen heeft onlangs besloten niet meer in tabak te beleggen. Ook worden beleggers opgeroepen te stemmen tegen extreme inkomens van het top management. En het datalek bij Facebook heeft natuurlijk veel losgemaakt over privacy en goed bedrijfsbestuur. Maar op welke manieren je kun je zélf bijdragen aan een betere wereld? En waarom levert duurzaam beleggen een win-win situatie op? 

Wat verstaan we onder duurzaam beleggen?

Bovenstaande voorbeelden laten al zien dat duurzaam beleggen een heel breed speelveld is. De term ESG staat hierbij centraal. Deze afkorting staat voor Environmental, Social, Governance. In het Nederlands is dit Maatschappij, Sociaal en Goed ondernemingsbestuur. We hebben op onze site ook een uitgebreid artikel staan over ESG beleggen.

Sustainable Development Goals

In 2015 hebben 193 wereldleiders het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Daarin is een agenda vastgesteld met ambities op 17 sustainable development goals (SDG’s). Deze moeten in 2030 bereikt worden. De doelstellingen zorgen voor urgentie bij de overheden. Overheden hebben zich committeert aan de ambities en moeten maatregelen nemen zodat deze gehaald worden. 

Het voordeel van de 17 SDG’s is dat ze gekoppeld zijn aan de problematiek en daardoor herkenbaar en aansprekend zijn. Bijvoorbeeld: Geen armoede, nul honger, onderwijskwaliteit.  De herkenbaarheid zorgt voor meer actie. Bijvoorbeeld: In de ESG-classificatie hebben we het over termen als “Milieu” en “Water gebruik”. In de SDG’s hebben we het over “Geen honger” en “Schoon water en sanitair”. Door de actieve woorden bij de SDG’s kom je in beweging voor deze doelen.

Duurzaam beleggen via Sustainable Development Goals (SGD's)

Meer lezen over de 17 SDG’s? Klik hier

Een uitdaging is dat we de definities om voortgang te meten moeten aansluiten op de SDG’s. De meeste data is gebaseerd op de ESG-indeling. Momenteel wordt in een aantal initiatieven gewerkt aan een goede set met definities. Zo praten we binnenkort allemaal over hetzelfde bij het meten van armoede bestrijding.

Waarom nu duurzaam beleggen

De doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs zijn ambitieus. Je kunt inhoudelijk best een lange discussie houden over de exacte getallen. Maar het is belangrijker dat iedereen de noodzaak inziet? De uitstoot van oude dieselmotoren is nergens goed voor. Het plastic dat aanspoelt betekent dat we gewoonweg veel te veel afval creëren. En zou het niet mooi zijn als we met onze kennis over landbouwmethodes mensen in de derde wereld helpen, zodat er minder honger is? 

Om een echte bijdrage te leveren is een inspanning op verschillende niveaus nodig. In ons persoonlijke leven kunnen we bewuster zijn. Minder weggooien en meer hergebruik, of investeren in zonnepanelen. In onze zakelijke omgeving kunnen we een groter effect bereiken. We kunnen ervoor zorgen dat vrouwen echt gelijke kansen krijgen en een duurzamere bedrijfsvoering nastreven. Of een product ontwikkelen dat bijdraagt aan een betere wereld, zoals Tesla heeft gedaan met de elektrische auto. 

Naast een directe bijdrage, kunnen we ook een indirecte bijdrage leveren. We kunnen andere mensen bewust maken van het belang. 

Tenslotte kunnen we met onze beleggingen investeren in bedrijven en projecten die bijdragen aan een betere wereld. Veel goede ideeën sneuvelen omdat er niet voldoende financiering beschikbaar is. Daarom worden vooral de grote beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars aangespoord om meer impact te bereiken met hun investeringen. 

Duurzaamheid meenemen in de investeringsbeslissing

De afgelopen jaren is het aanbod op het gebied van duurzaam beleggen flink toegenomen. Een aantal ontwikkelingen dragen hieraan bij:

  1. De vraag naar duurzame beleggingen is toegenomen omdat de belegger bewuster is geworden van het belang. 
  2. Er is meer data beschikbaar over duurzaamheid, waardoor het eenvoudiger is geworden om een duurzame beleggingsoplossing aan te bieden. 
  3. De toezichthouders geven steeds meer aandacht aan de risico’s van beleggen in bedrijven die onvoldoende rekening houden met duurzaamheid. Op onze site vind je ook een artikel over de duurzame agenda van de AFM.
  4. Er komt steeds meer research beschikbaar waarin uit onderzoek blijkt dat duurzame beleggingen niet slechter presteren dan niet-duurzame beleggingen. Veel beleggers hebben een voorkeur voor duurzaam beleggen, maar hebben de indruk dat het teveel rendement kost. Nu blijkt dat duurzaam beleggen geen noemenswaardige invloed heeft op het rendement, is dat bezwaar van tafel. 

Vier manieren om duurzaam te beleggen

We onderscheiden op hoofdlijnen vier manieren om rekening te houden met duurzaamheid: 

1. Uitsluiten

Uitsluiten is vrij eenvoudig. Bedrijven die een product of praktijken hebben die uitgesproken negatief zijn worden uitgesloten. Denk aan producenten van clusterbommen of gebruikers van bont, maar ook die het klimaat zwaar belasten.

2. Engagement

Engagement vraagt meer aandacht. Daarbij kiest de belegger voor bedrijven die veel ruimte hebben om te verbeteren op het gebied van duurzaamheid én daar ook toe bereid zijn. De belegger gaat de dialoog aan met het management van het bedrijf en stimuleert het bedrijf om de verbeteringen te realiseren. 

3. Best in class

Waar we met uitsluiten alleen de slechtste bedrijven uitsluiten, kiezen we er bij best-in-class voor om alleen te beleggen in de meest verantwoorde bedrijven. We vergelijken de bedrijven binnen hun eigen sector.

4. Impact beleggen

Met impact beleggen kan de meeste duurzame vooruitgang worden geboekt. De investeringen gaan naar projecten waar duurzame doelstellingen even zwaar meewegen als de financiële. Bijvoorbeeld een project om duurzame landbouw te ontwikkelen in Afrika. Een dergelijke onderneming geeft een boost aan de lokale omgeving, draagt bij aan diverse SDG’s en kan daarnaast ook nog een aantrekkelijk rendement opleveren. Het nadeel is dat de governance bij dit soort projecten minimaal is. De belegger moet zelf tijd investeren om de voortgang te monitoren. Inmiddels komen er ook steeds meer beursgenoteerde bedrijven die impact maken, denk aan Tesla, duurzame energiebedrijven en recycling bedrijven.

Greenwashing

Veel bedrijven zijn er van bewust dat de titel duurzaam of maatschappelijk verantwoord erg waardevol is. Er zijn dan ook veel bedrijven die zich duurzamer voor doen, dan ze daadwerkelijk zijn. Een praktijkvoorbeeld is KLM. In 2013 adverteerde KLM dat zij op biobrandstof vlogen, maar daarbij ontbrak de melding dat deze biobrandstof voor 80% uit kerosine bestond. In dit artikel zijn meer voorbeelden van greenwashing te vinden.

Om beleggers te helpen zijn aanbieders van beleggingen sinds kort verplicht om inzicht te geven in de duurzaamheid van een bedrijf. Deze nieuwe regel is opgenomen in de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Het is door kritische vragen te stellen ook mogelijk om greenwashing te herkennen, meer over greenwashing en het voorkomen van greenwashing kan je hier vinden.

Belastingvoordeel

Als belegger is het mogelijk om geld in te leggen bij een groenfonds. Bij een groenfonds krijg je een lagere vergoeding, maar heb je wel recht op belasting voordeel. Diverse banken hebben een groenfonds. Om groene beleggingen te stimuleren geldt er een vrijstelling voor groene beleggingen. Met deze vrijstelling hoef je met fiscale partner in 2021 over groene beleggingen tot € 120.858 geen vermogensrendementheffing te betalen. Daarnaast krijg je korting op je inkomstenbelasting.

Win-win situatie creëren

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor duurzaam beleggen. Door duurzaam te beleggen kun je bijdragen aan een betere wereld. Daardoor laten we die wereld beter, mooier en schoner na aan onze kinderen en kleinkinderen. Het goede nieuws is dat je met duurzaam beleggen ook een aantrekkelijk financiële rendement kunt behalen. Zo ontstaat een win-win situatie: je vermogen groeit lekker en de wereld profiteert mee.

Over de schrijver
Loege belegt sinds zijn tienerjaren en heeft van zijn passie zijn beroep gemaakt. Eerst als optiehandelaar op de beursvloer en daarna als vermogensbeheerder. Tegenwoordig is hij beleggingscoach en trainer. In 2023 was hij duurzaamheidsspecialist in de jury van de Gouden Stier (de verkiezing voor de beste beleggingsoplossingen van Nederland) Hij is geregeld te gast op BNR nieuwsradio en schrijft artikelen voor Belegger.nl, Fiscalert en Telegraaf Media Groep. Volgens Loege zijn vertrouwen, persoonlijke wensen en doelen, kennis en risicobeheer de basis voor een succesvolle beleggingsstrategie.
Reactie plaatsen