Tevreden medewerkers zijn goed voor het rendement
13 oktober 2021 
3 min. leestijd

Tevreden medewerkers zijn goed voor het rendement

Tevreden medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan het bedrijfsresultaat en dat betekent een hoger rendement voor beleggers. Uit talloze wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat organisaties met tevreden en betrokken medewerkers productiever, innovatiever en winstgevender zijn. Daarom wordt naast financiële resultaten in veel bedrijven ook de medewerkerstevredenheid gemeten. 

Betrokken en tevreden medewerkers

Mensen verwachten meer van bedrijven op het gebied van verantwoord ondernemen. Alleen een donatie doen aan een goed doel en sociale, ecologische en bestuurlijke problemen verder negeren wordt door de meeste werknemers (en aandeelhouders) niet meer geaccepteerd. Meer en meer zien we boze reacties als bedrijven onvoldoende verantwoord ondernemen. Dat geldt ook voor potentiële werkgevers. Eén van de belangrijkste factoren voor de betrokkenheid van medewerkers is het gevoel van gemeenschappelijke omgangsvormen en principes. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is belangrijker dan ooit tevoren. Mensen willen bedrijven en merken ondersteunen die aansluiten bij hun eigen normen en waarden. Dit geldt niet alleen voor consumenten. Ook medewerkers hebben hoge verwachtingen van organisaties en hun leiders. 

Met de enorme krapte op de arbeidsmarkt hebben werkzoekenden een ruime keuze. Er zijn duidelijke signalen dat met name jonge medewerkers veel waarde hechten aan duurzaam ondernemerschap en dat een actief MVO-beleid de tevredenheid van jonge werknemers positief beïnvloed. 

Duidelijke MVO-initiatieven die verankerd zijn in de bedrijfscultuur, zijn een belangrijk onderdeel van moderne werving. Forbes heeft in maart 2020 in een studie aangetoond dat 64% van de millennials geen baan zal accepteren als hun werkgever geen sterk MVO-beleid heeft. 83% zou loyaler zijn aan een bedrijf dat positief bijdraagt aan sociale en milieukwesties. Bij generatie Z komt het maatschappelijke doel zelfs vóór een goed salaris in de prioriteitenlijst. 

Maar niet alleen jongere medewerkers vinden goed ondernemingsbestuur en verantwoorde bedrijfsvoering belangrijk. Werknemers in alle leeftijdsgroepen vinden een goede match met hun eigen wereldbeeld van goed ondernemingsbestuur essentieel. Duurzaam ondernemerschap is een mogelijkheid om medewerkers aan de organisatie te binden. Mede daarom is MVO de categorie “liefdadigheid” al lang ontstegen en vormt nu de kern van succesvolle bedrijven. 

De financiële voordelen van duurzaam ondernemerschap

Hogere medewerkersbetrokkenheid en lager verloop onder het personeel leiden tot betere bedrijfsprestaties. Organisaties die succesvol zijn in het betrekken van hun werknemers, behalen een winst per aandeel die meer dan vier keer zo hoog is dan die van hun concurrenten. 

Administratiebedrijf ADP heeft onderzocht dat een goed MVO-beleid veel voordelen heeft. Medewerkers van duurzame bedrijven zijn:

 1. Trotser en bevelen hun organisatie vaker aan
 2. Gezonder, wat in minder ziekteverlof resulteert
 3. Energieker, waardoor ze zich meer in kunnen zetten voor hun werkgever
 4. Meer tevreden en halen het beste uit zichzelf
 5. Betrokken bij het succes van de organisatie
 6. Hulpvaardiger
 7. Enthousiaster richting de klant
 8. Ondernemend en tonen meer eigen initiatief om de organisatie te verbeteren.

In een ander onderzoek heeft Gallup aangetoond dat medewerkerstevredenheid leidt tot de helft minder personeelsverloop. Ook andere kernwaarden toonden een significant beter resultaat, waaronder:

 • +56% klantloyaliteit
 • +50% productiviteit
 • +33% winstgevendheid

ROI vs. ROX

ROI (Return on Investment) meet het rendement op een investering. Kort gezegd: hoeveel geld stop je erin en hoeveel krijg je terug binnen een bepaalde tijd. 

Return on eXperience (ROX) gaat verder. ROX gaat om de ervaringen die mensen hebben als ze in aanraking komen met een organisatie, en over de meetbare impact hiervan op het bedrijfsresultaat. ROX meet de hele bedrijfsstructuur om correlaties te vinden die van invloed zijn op de ervaring van medewerkers en klanten, en die een positief effect hebben op het bedrijfsresultaat. 

Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten en daardoor voor financieel succes.

Meer rendement door tevreden medewerkers

Al ruim 15 jaar geleden werd in een studie aan de Wharton University of Pennsylvania de conclusie getrokken dat bedrijven op de jaarlijkse lijst van Fortune Magazine’s “100 beste bedrijven om voor te werken in de VS” tussen 1998 en 2005 een rendement van 14% per jaar boekten, vergeleken met 6% per jaar voor de totale markt. Onderzoek uit 1984 kwam ook al tot deze slotsom. Juist in tijden van crisis boekten bedrijven met tevreden medewerkers veruit betere resultaten dan andere organisaties. 

Onlangs opnieuw bevestigd

In een recent onderzoek over de periode 1984-2021 werd opnieuw bevestigd dat de 'beste bedrijven om voor te werken' een hoger rendement haalden dan gemiddeld. Het verschil bedraagt 2% tot 2,7% per jaar. De onderzoekers concluderen dat beleggers het effect van tevreden werknemers niet volledig meenemen in de waardering van bedrijven, waardoor er nog steeds extra rendement mee behaald kan worden. De werknemer tevredenheid is een onderdeel van sociaal beleggen, de S van ESG.,

Het oude wereldbeeld van “of – of” is in de loop van de jaren gekanteld. Oorspronkelijk werd aangenomen dat beleggingen in duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijven vooral van ideologische aard zijn en per saldo minder rendement opleveren. Intussen weten we beter. Het is “en – en”. Beleggers in duurzame bedrijven lopen lagere risico’s en zijn de afgelopen jaren beloond met hogere rendementen. 

Let op: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Met beleggen kun je je inleg verliezen.

Over de schrijver
De rode draad in mijn professionele werkzaamheden is verantwoord ondernemerschap. Als trainer, mediator en organisatiedeskundige was en is mijn inzet het vinden van duurzame oplossingen. Bij DuurzaamBeleggenAcademie komt mijn passie voor kennisoverdracht en duurzaamheid bij elkaar. In mijn blogs schrijf ik vooral over actualiteiten op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur.
Reactie plaatsen