Sociaal beleggen, de S van ESG
08 april 2021 
2 min. leestijd

Sociaal beleggen, de S van ESG

Sociaal beleggen houdt rekening met arbeidsomstandigheden, werknemer tevredenheid en de omgang van het bedrijf met de samenleving. Sociale componenten zijn net zo goed onderdeel van duurzaam beleggen als nieuwe energie en recycling van grondstoffen. De E van Environment is maar een van de drie letters van ESG beleggen. De S van sociaal en de G van Goed ondernemingsbestuur blijven vaak onderbelicht. Gelukkig wint sociaal beleggen steeds meer terrein.

Sociale factoren en goed bestuur

Beleggers maken hun keuzes  steeds bewuster. Naast rendement spelen milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur een grotere rol. Bedrijven komen in toenemende mate niet meer weg met alleen degelijk financieel bestuur. Beleggers kijken ook of de bedrijven waarin ze investeren goed omgaan met mens en maatschappij. Dit komt vooral naar voren in de S van ESG.

Sociaal beleggen

Beleggers hebben verschillende mogelijkheden om sociaal verantwoord te beleggen. Ze kunnen bedrijven die zich niet aan sociale normen houden uitsluiten. Maar meer resultaat wordt bereikt door in gesprek te gaan met de bedrijven. Een andere doeltreffende manier van verantwoord beleggen is stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Deze vorm trok recent de aandacht in de media.

Google onder de loep 

Trillium Asset Management is een ESG-investeringsbedrijf. Trillium is o.a. een belangrijke aandeelhouder van Alphabet, het moederbedrijf van Google. Deze week heeft Trillium een aandeelhoudersresolutie ingediend. Hiermee vraagt Trillium de Raad van Bestuur van Alphabet om een onafhankelijk onderzoek naar het huidige personeelsbeleid van Google. In het bijzondere gaat het om de bescherming van klokkenluiders.

De laatste tijd zijn meerdere medewerkers van Google’s AI team ontslagen. Ze maakten melding van praktijken binnen het bedrijf, die indruisten tegen de mensenrechten. Onder andere werd het bedrijf beschuldigt van racisme en seksisme op de werkplek. Het ontslag was naar verluid een vergeldingsactie tegenover de klokkenluiders.

Trillium eist een formeel en onafhankelijk onderzoek. Als aandeelhouder verbindt het bedrijf ook financiële consequenties aan dit verzoek. Dit is een voorbeeld van hoe beleggers toezicht houden over het sociale beleid van een onderneming.

Beleggers als hoeders van sociale normen

Beleggers willen meer dan alleen financieel rendement. Ze willen verandering aanjagen, een actieve rol innemen en sturen op duurzaamheid.

In januari 2021 verzetten aandeelhouders zich tegen de Amerikaanse bouwmarkt Home Depot en reclamebureau Omnicom. Ze eisten een onafhankelijk onderzoek naar de bijdrage van grote advertentiebudgetten op Facebook, YouTube en Twitter. Deze zouden aan de verspreiding van desinformatie en de schending van burgerrechten bijdragen.

Een ander voorbeeld is de beursgang van Deliveroo, die meer dan stroef verliep. Berichten over falend personeelsbeleid, de weigering om het minimumloon te betalen en uitbuiting van medewerkers maakten dat beleggers bijzonder weinig trek hadden om met dit bedrijf in zee te gaan. Met als gevolg dat de uiteindelijke introductieprijs ver onder de verwachtingen lag.

Waarom is Sociaal beleggen belangrijk?

Bedrijven die waarde creëren voor hun belanghebbenden halen een goed rendement. De belanghebbenden zijn niet allen de eigenaren, aandeelhouders van een organisatie. Het zijn  ook de werknemers, klanten, leveranciers en de maatschappij op zich, inclusief het milieu.

ESG-beleggen gaat daarbij niet alleen om een momentopname. Het gaat ook en vooral om het lerend vermogen van een organisatie.

Goed bestuurde ondernemingen die om mens en milieu geven zijn veerkrachtiger en presteren beter. In tijden van crisis kunnen ze beter tegen een stootje. Dat zijn belangrijke lessen die we in het corona tijdperk geleerd hebben.

Daarom is het verstandig om de sociale factoren mee te nemen in beleggingsbeslissingen. Daardoor ontstaat een win-win-win-win-situatie: sterkere bedrijven, meer medewerker- en klanttevredenheid, een leefbare wereld én goed en stabiel rendement.

Over de schrijver
De rode draad in mijn professionele werkzaamheden is verantwoord ondernemerschap. Als trainer, mediator en organisatiedeskundige was en is mijn inzet het vinden van duurzame oplossingen. Bij DuurzaamBeleggenAcademie komt mijn passie voor kennisoverdracht en duurzaamheid bij elkaar. In mijn blogs schrijf ik vooral over actualiteiten op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur.
Reactie plaatsen