ESG Momentum
ESG
Loege Schilder
ESG
09/16/2021
1 min
0

ESG momentum onder de loep

09/16/2021
1 min
0

Duurzaamheid is de laatste jaren een belangrijk thema voor bedrijven, de overheid, burgers en beleggers. Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De overheid zet vol in op maatregelen voor klimaatverandering en de regelgeving voor duurzaam beleggen wordt steeds strenger. Ook beleggers vinden een verantwoorde en duurzame aandelenportefeuille steeds belangrijker. Echter op welke manier kunnen beleggers ESG-scores gebruiken teneinde de aandelenportefeuille te verbeteren.

Wat is ESG ook alweer?

ESG bestaat uit de drie componenten: Environment, Social en Governance. De scores van de componenten bij elkaar vormt de ESG-score. Deze score geeft de duurzaamheid en verantwoordelijkheid van een bedrijf aan. Er zijn verschillende bureaus die de ESG-scores van bedrijven beoordelen, waardoor de score van sommige bedrijven afwijkt bij de diverse beoordelaars. Nieuwe wetgeving zal naar verwachting de eenduidigheid van ESG-scores verbeteren.

ESG-score gunstig voor rendement en risico

Door bedrijven met een hoge ESG-score in de aandelenportefeuille op te nemen, wordt de beleggingsportefeuille duurzamer van aard. Beleggers willen graag dat het rendement verbetert of dat het risico van de portefeuille wordt verminderd.

Veel studies wijzen uit dat een hoge ESG-score in veel gevallen de verhouding rendement/risico verbetert. Verantwoorde bedrijven zijn vaak beter voorbereid op veranderende marktomstandigheden, tevens kunnen zij vaak goedkoper kapitaal aantrekken. Werknemers van verantwoorde bedrijven voelen zich meer gewaardeerd waardoor zij vaak beter presteren en langer aan het bedrijf verbonden blijven.

MSCI heeft onderzocht dat deze factoren leiden tot een lager risico (denk aan het dieselschandaal). Tevens bleek uit het onderzoek dat duurzame bedrijven hogere kasstromen kunnen genereren, meer dividend uitkeren en vaak hogere waarderingen hebben. Wat wil een belegger nog meer?

ESG Momentum

Het ESG-score momentum geeft de mate van verandering van de ESG-score aan. Een positief ESG momentum houdt in dat ten opzichte van het voorgaande jaar de ESG-score van een bedrijf is verbeterd. Andersom geeft een negatief momentum aan dat de score verslechterd is. 

Aandelen van bedrijven met een hoge ESG momentumscore presteren over het algemeen beter dan de markt. Dit kan worden verklaard doordat een bedrijf met een lage ESG-score ook vaak een lagere koers/winst verhouding heeft. Verbetert zo’n bedrijf zijn ESG-score dan stijgt de k/w verhouding, waardoor het rendement vaak bovengemiddeld is. Bedrijven met een positief ESG momentum krijgen dus een hogere waardering en daarmee een bovengemiddeld koersrendement.

Managementwisseling kan leiden tot positief ESG momentum

Maar hoe weet jij nou welke bedrijven verbeteren op het gebied van duurzaamheid of verantwoord ondernemen? Bijvoorbeeld door een wijziging in het management zullen er vaak vernieuwingen plaatsvinden op het gebied van ESG. Check dus berichten over strategiewijzigingen van bedrijven waar een nieuw management is aangetreden.

Reacties
Categorieën