Wat heeft de particuliere belegger aan SFDR-wetgeving?
11 maart 2021 
1 min. leestijd

Wat heeft de particuliere belegger aan SFDR-wetgeving?

Voor de particuliere belegger lijkt de SFDR een ver-van-zijn-bed-show. SFDR staat voor Sustainable Finance Disclosure Regulation. Deze Verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid van investeringen is sinds 10 maart 2021 live.

Deze verordening van de EU werd vorig jaar door Nieuwsuur omschreven als “supersaaie wet die de (financiële) wereld op zijn kop kan zetten”. Dat klinkt belangrijk en interessant. Maar wat heb jij hier nou aan als particuliere belegger?

Wat is SFDR?

SFDR is een resultaat van het Klimaatakkoord van Parijs. Het is een duurzame standaard voor beleggingsproducten. Aanbieders van beleggingen zijn verplicht om inzicht te geven over hun beslissingen. Ook voor ieder financieel product moet het duidelijk zijn hoe duurzaam het is. Leidend zijn de ESG-principes: Environment, Social, Governance – oftewel milieu, maatschappij en bestuur.

Duidelijke informatie vooraf moet het voor de belegger mogelijk maken om het niveau van duurzaamheid te bepalen. Zo kan hij kiezen voor het product dat bij zijn eigen duurzame wensen, normen en waarden past.

Beleggingen worden grofweg in drie categorieën ingedeeld:

  • Artikel 6 – Een belegging waar zo goed als niets duurzaam aan is (bruine belegging)
  • Artikel 8 – Een belegging die enkele ESG-regels volgt (lichtgroene belegging)
  • Artikel 9 – Een volledig duurzame belegging (donkergroene belegging)

Wat wil de EU bereiken met SFDR?

De doelstellingen van de EU zijn duidelijk. Niet alleen de economie, maar ook de samenleving moet duurzamer worden. De financiële middelen van de overheid zijn bij lange na niet voldoende voor de noodzakelijke veranderingen. De hulp en de middelen van private beleggers zijn cruciaal. Zowel particuliere als institutionele beleggers spelen een grote rol in het behalen van de doelen van de European Green Deal.

Europa heeft met de introductie van SFDR drie hoofddoelen:

  1. Stimuleren van duurzaamheid en duurzaam beleggen in de EU
  2. Versnellen Duurzame ontwikkeling en klimaattransitie
  3. Meer inzicht voor klanten in de duurzaamheid van beleggingen

Greenwashing voorkomen

Duurzaam beleggen wint in toenemende mate aan populariteit. Dat maakt het aantrekkelijk om duurzame fondsen op de markt te zetten. Maar hoe kan een particuliere belegger nou beoordelen of zijn geld echt positief impact gaat hebben op milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur? En over welke fondsen is alleen een “groen likje verf” heengegaan– het zogenoemde “greenwashing”?

Bij greenwashing worden producten aangeprezen die aan de buitenkant groen lijken. Bij een nauwkeuriger blik onder de motorkap blijken deze allesbehalve duurzaam. Met de SFDR-verordening wil de EU en deze praktijken onmogelijk maken.

Wat heeft de particuliere belegger aan SFDR?

Tot nu toe waren de normen over duurzaamheidsrapportage onduidelijk. Iedere aanbieder gaf zijn eigen invulling aan de termen duurzaam en verantwoord. Een vergelijking was voor de particuliere belegger daardoor moeilijk en arbeidsintensief. Zo niet bijna onmogelijk.

De nieuwe SFDR is de eerste van een reeks nieuwe wetten. Een belangrijke eerste stap richting gestandaardiseerde normen. Daardoor wordt de transparantie groter. Producten worden beter vergelijkbaar en greenwashing aan banden gelegd. Uiteindelijk is het een win-winsituatie voor de belegger en de toekomst van onze leefwereld.

Over de schrijver
De rode draad in mijn professionele werkzaamheden is verantwoord ondernemerschap. Als trainer, mediator en organisatiedeskundige was en is mijn inzet het vinden van duurzame oplossingen. Bij DuurzaamBeleggenAcademie komt mijn passie voor kennisoverdracht en duurzaamheid bij elkaar. In mijn blogs schrijf ik vooral over actualiteiten op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur.
Reactie plaatsen