Water is van groot belang - ook voor duurzame beleggers
21 maart 2023 
4 min. leestijd

Water is van groot belang - ook voor duurzame beleggers

Vandaag is het Wereld Water Dag. Water is een van de belangrijkste hulpbronnen op onze planeet, maar het wordt vaak onderschat en als vanzelfsprekend beschouwd. Met toenemende bevolkingsgroei en klimaatverandering wordt watergebrek een urgent probleem in veel delen van de wereld. Als gevolg daarvan is duurzaam gebruik en beheer van waterbronnen een belangrijk aandachtsgebied voor beleggers die streven naar een duurzamere toekomst – en meer rendement. In deze blog verkennen we het belang van water bij duurzame investeringen.

Is onze blauwe planeet eigenlijk zo waterrijk?

Onze aarde lijkt een heuse waterplaneet te zijn, zeker als je vanuit de ruimte kijkt. Maar schijn bedriegt, want de aarde wordt in werkelijkheid maar bedekt door een heel dun en kwetsbaar laagje water. Dat wordt duidelijk in het plaatje hieronder. Als je al het water op, in en boven de aarde in een bol zou persen, dan blijft er maar een heel bescheiden knikker over (de grootste van de drie bollen). Het beeld wordt nog schrikbarender als we naar de hoeveelheid beschikbaar en vloeibaar zoetwater kijken (de middelste bol) en naar het water in onze meren en rivieren (de kleinste bol).

Als we naar deze illustratie kijken, dan verbaast het niet, dat er 2,3 miljard mensen leven in landen met waterstress (www.unwater.org). Het maakt duidelijk dat we heel goed moeten nadenken hoe we dit schaarse goed benaderen en ermee omgaan.

NB: Wanneer een gebied 25% of meer van zijn hernieuwbare zoetwaterbronnen onttrekt, is er sprake van waterstress.

Waarom is water interessant voor duurzame beleggers?

Voor beleggers zijn er veel goede redenen om na te gaan hoe bedrijven omgaan met het vraagstuk water. We hebben de belangrijkste hier op een rij gezet:

Ten eerste hebben watergebrek en kwaliteitsproblemen directe invloed op verschillende sectoren zoals landbouw, energie, mijnbouw en productie, wat de winstgevendheid op lange termijn van bedrijven kan beïnvloeden. Beleggers moeten zich daarom bewust zijn van de mogelijke risico's die gepaard gaan met watergebrek en -kwaliteit, en beoordelen hoe goed bedrijven deze risico's benaderen. Dit gaat van het evalueren van hun watergebruik en waterbeheer, evenals hun investeringen in waterbesparende technologieën en infrastructuur.

Ten tweede is water een gedeelde hulpbron en daarmee ook een gedeelde zorg. Goede omgang met water vereist samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, waaronder overheden, bedrijven en maatschappij. Duurzame beleggers moeten rekening houden met de sociale en milieueffecten van het watergebruik  van bedrijven en hun waterbeheerpraktijken. Daarnaast is het voor investeerders ook goed om te kijken hoe bedrijven zich inspannen om met belanghebbenden samen te werken en bij te dragen aan waterbehoud en -beheer.

Ten derde komen er meer regels rondom water gerelateerde kwesties. Overheden over de hele wereld stellen strengere voorschriften in voor watergebruik, lozing en vervuiling, wat aanzienlijke financiële gevolgen kan hebben voor bedrijven. Als zodanig moeten duurzame beleggers beoordelen hoe goed bedrijven voldoen aan de waterregelgeving. Daarbij kunnen investeerders ook nog meenemen welke bedrijven puur doen wat wettelijk noodzakelijk is en welke bereid zijn om een stap extra te zetten.

Voorbeeld Diageo

Diageo is een multinational in alcoholische dranken met een sterke focus op duurzaamheid. Het bedrijf heeft zich gecommitteerd aan het verminderen van het watergebruik in zijn activiteiten en heeft waterbeheerprogramma's geïmplementeerd in de gebieden waar het actief is. Diageo werkt ook samen met lokale gemeenschappen om duurzame waterbeheerpraktijken te bevorderen.

In 2019 kondigde Diageo aan dat het zijn doelstelling om het waterverbruik met 50% in zijn wereldwijde activiteiten te verminderen, bereikt had. Vijf jaar eerder dan gepland. Het bedrijf werkte samen met duurzame beleggers en andere belanghebbenden om zijn waterbeheerpraktijken te verbeteren, waaronder het implementeren van waterbesparende technologieën en het verbeteren van de afvalwaterzuivering.

Een van de meest recente duurzaamheidsprojecten van Diageo is de investering in water om vrouwen te empoweren, zodat ze duurzame toegang hebben tot water. Het gebrek aan schoon water treft vrouwen en meisjes onevenredig hard. Door vrouwen te betrekken bij de besluitvorming over water kunnen deze er maximaal van profiteren, wat voordelen oplevert voor de hele gemeenschap. Lees hier meer over Diageo’s duurzaamheidsproject.

Investeren in water levert duurzaam rendement op

Investering in water biedt kansen voor innovatieve bedrijven die nieuwe oplossingen ontwikkelen om watergebrek en kwaliteitsproblemen aan te pakken. Bedrijven die bijvoorbeeld waterbesparende technologieën ontwikkelen, waterbehandelings- en zuiveringsprocessen verbeteren en duurzame waterbeheerpraktijken bevorderen, zullen naar verwachting profiteren van de groeiende vraag naar duurzame wateroplossingen. De duurzame belegger helpt met zijn investering niet alleen mee aan een versnelling van het innovatieproces, maar kan daardoor ook mee genieten van toekomstige koersontwikkelingen.

Daarnaast zijn bedrijven die proactief omgaan met water toekomstbestendiger en minder gevoelig voor risico’s van klimaatverandering. Goede samenwerking met externe belanghebbenden zorgt ervoor dat duurzame bedrijven niet verrast worden door verandering in wet- en regelgeving. Noodzakelijke investeringen kunnen daardoor op een door hun gekozen moment gedaan worden, wat kostenbesparend is. Ook lopen ze minder boetes op. Dit leidt tot minder risico, meer winst en een hoger rendement voor beleggers.

Conclusie

Samengevat is water een essentiële hulpbron die te maken heeft met toenemende schaarste en kwaliteitsproblemen als gevolg van de groei van de bevolking en klimaatverandering. Duurzame beleggers spelen een cruciale rol bij het aanpakken van deze uitdagingen door te beoordelen hoe goed bedrijven water gerelateerde risico's en kansen beheren. Dit omvat het evalueren van hun watergebruik en beheer praktijken, betrokkenheid bij belanghebbenden, naleving van voorschriften en ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Door duurzame investering in water te prioriteren, kunnen investeerders helpen bij het creëren van een veerkrachtigere en duurzamere toekomst voor onze planeet.

Duurzaam Beleggen Fondsbeheer en water

Naast CO2-uitstoot, energieverbruik en afvalproductie, is waterverbruik een van de belangrijkste graadmeters voor onze duurzame topselectie en de Flagshipfunds. Met ca. 11.000 liter water per € 100.000 aan belegd vermogen liggen we ver onder de benchmark (ruim 618.000 liter).

afbeelding: Dashboard DuurzaamBeleggenAcademie, stand maart 2023


Wil je meer weten over onze topselectie en fondsen? Stuur een mailtje naar: info@dbflagshipfund.nl

Over de schrijver
De rode draad in mijn professionele werkzaamheden is verantwoord ondernemerschap. Als trainer, mediator en organisatiedeskundige was en is mijn inzet het vinden van duurzame oplossingen. Bij DuurzaamBeleggenAcademie komt mijn passie voor kennisoverdracht en duurzaamheid bij elkaar. In mijn blogs schrijf ik vooral over actualiteiten op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur.
Reactie plaatsen