Wat kan beleggen betekenen voor jou op langer termijn?
10 mei 2024 
5 min. leestijd

Wat kan beleggen betekenen voor jou op langer termijn?

Beleggen doe je voor de lange termijn. Iedereen heeft deze zin wel eens voorbij zien komen. Maar wat wordt precies verstaan met lange termijn en waarom is dat zo belangrijk?

Bij beleggen komt vraag en aanbod van geld bij elkaar

Bij beleggen ben je bereid je geld beschikbaar te stellen aan een instantie, zoals een overheid of een bedrijf, dat geld nodig heeft. De partij die jouw geld nodig heeft is bereid je daarvoor een rendement te betalen. Daarbij is het dan wel cruciaal dat met het geld waarde gecreëerd wordt. De gecreëerde waarde is namelijk de basis voor het rendement dat jij krijgt op je geld. Naarmate je meer risico loopt met je geld wil je ook een hogere vergoeding, ofwel een hoger verwacht rendement.

Dit klinkt wellicht wat abstract en daarom geef ik hieronder een voorbeeld.

Een bedrijf wil een extra fabriek bouwen de productiecapaciteit uit te breiden. Het bedrijf kan de investering niet doen uit de eigen middelen en zoekt investeerders. Grofweg zijn er drie investeringsmogelijkheden:

  1. Verstrekken van een lening. Bij een lening wordt een vaste rente en aflosdatum afgesproken. Zolang de rente en de aflossing wordt gedaan is het risico beperkt en weet de investeerder goed waar die aan toe is. Het rendement van een lening zal daarom over het algemeen niet zo hoog zijn.
  2. Investeren in het onroerend goed. De investeerder zou ook kunnen kiezen om het pand van de fabriek te bouwen en dat te verhuren aan het bedrijf. In dat geval zijn de risico’s iets hoger. Zo kunnen de kosten van de bouw tegenvallen, de huurder kan na verloop van het huurcontract niet verlengen en de waardeontwikkeling van het pand is onzeker. De investeerder zal daarom normaal gesproken een hoger rendement willen op zijn vastgoed dan op een lening.
  3. Investeren in het bedrijf. De investeerder kan ook kiezen om aandeelhouder te worden in het bedrijf. In dat geval deelt hij mee in de winst, maar ook in een eventueel verlies. Dat brengt natuurlijk meer onzekerheid dan een vaste rente of huur. Ook de waardeontwikkeling van het aandelenbelang is onzeker. Vanwege deze onzekerheden zal de belegger een hoger verwacht rendement eisen bij kopen van aandelen, dan bij het uitlenen van geld of het investeren in vastgoed.

Bij DBAC Duurzaam Beleggen houden we ons vooral bezig met het investeren in aandelen. Daarop ligt dan ook de focus in de rest van dit blog. 

Beleggen gaat vooral over de toekomstige winst

Bij een investering in aandelen zou je dus vooral moeten kijken naar de winst die het bedrijf maakt ten opzichte je investeringsbedrag. Maakt een bedrijf 1 miljoen euro winst en is de waarde van het bedrijf 10 miljoen, dan is het winstrendement 10%. In dit voorbeeld is de Koers/Winst-verhouding 10 (10 miljoen/1 miljoen).

Het winstrendement op aandelen van een tweede bedrijf met dezelfde winst van 1 miljoen, maar een waarde van 20 miljoen is slechts 5% en de K/W is 20. Bij het tweede bedrijf verwachten beleggers waarschijnlijk dat de winst in de toekomst fors gaat stijgen. Ze zijn dan bereid een hogere prijs voor de aandelen te betalen, omdat ze in de toekomst recht hebben op een hogere winstuitkering.

De actuele waarde van de aandelen is gebaseerd op een inschatting van de toekomstige winsten. Op de beurs vertalen beleggers ieder nieuwsbericht naar inschattingen van de toekomstige winsten. Dat leidt ertoe dat bedrijfsnieuws uitvergroot wordt en leidt tot behoorlijke koersuitslagen. Dat zorgt voor de dagelijkse schommelingen op de beurs.

Op lange termijn volgt de waarde van het bedrijf de ontwikkeling van de winst. Als een bedrijf erin slaagt om structureel de winst te laten groeien, zal de waarde van het bedrijf ook groeien en dus stijgt de koers van het aandeel. De waardegroei van het bedrijf vormt de basis voor het beleggingsrendement.

De winst van een bedrijf groeit niet van de een op andere dag. Het ontwikkelen van een bedrijf kost tijd. Tijd om nieuwe markten aan te boren, de productiecapaciteit uit te breiden en het juiste team aan te trekken en uit te breiden. De meest succesvolle bedrijven bouwen stapsgewijs aan hun business, zoals je een gebouw ook verdieping voor verdieping opbouwt. Een bedrijf dat gestaag groeit op kan veel verder komen, dan een bedrijf dat met incidentele klappers met sprongen groeit.

De kracht van samengesteld rendement en de 72-regel

Bij rendementsberekening op lange termijn is het belangrijk om rekening te houden met het rendement op rendement. Het concept is heel eenvoudig: bij een rendement van 7% groeit 100 in het eerste jaar naar 107. In het tweede jaar groeit het naar 114,49. Iets meer dus dan 114 omdat het rendement in het tweede jaar ook wordt gemaakt over de 7% rendement. In het volgende jaar leidt 7% rendement tot 122,50. Je ziet dat het extra rendement weer ietsje hoger ligt. Met het verstrijken van de tijd wordt het ‘extra rendement’ steeds groter.

Onze hersenen zijn ingericht om lineair te denken. Daarmee bedoel ik 7+7+7 = 21, terwijl je bij beleggen dus het samengestelde rendement krijgt: (1,07 x 1,07 x 1,07) - 1 = 22,5%. Om exponentieel rekenen gemakkelijker te maken kun je de 72-regel gebruiken. Die werkt als volgt: 72 = het rendement x aantal jaren nodig om te verdubbelen. Bij een rendement van 7% heb je ongeveer 10 jaar nodig om te verdubbelen. Bij een rendement van 10% heb je ongeveer 7 jaar nodig om te verdubbelen. Het verschil tussen lineair en samengestelde bedraagt in dat geval 3 jaar. Bij lineair rendement heb je 10 jaar nodig (10 x 10% = 100%) en bij samengesteld maar 7.

Na de eerste verdubbeling van je vermogen wordt de kracht van de lange termijn nog sterker. Bij een gelijkblijvend rendement verdubbelt je vermogen over dezelfde periode nog een keer. Maar waar de eerste verdubbeling van 100 naar 200 gaat, zorgt de tweede verdubbeling van 200 naar 400 voor een dubbel zo grote toename in absolute. De derde verdubbeling gaat zelfs van 400 naar 800 en zo verder. Een van de kwaliteiten van superbelegger Warren Buffett is dan ook dat hij ruim na zijn 90e verjaardag nog steeds mooie rendementen behaald en zo optimaal gebruik heeft gemaakt van de lange termijn.

Bedrijven die structureel groeien

Je kunt beleggen in meer dan 10.000 aandelen, maar welke kies je daarbij? Zoals aangegeven volgt de aandelenkoers op lange termijn de ontwikkeling van de winst. Wij kiezen dus bedrijven met een hoge winstgroei die dat jarenlang kunnen volhouden. Meestal slagen bedrijven met een sterk concurrentievoordeel erin structureel bovengemiddelde winstgroei te behalen. Een bedrijf met een gemiddelde winstgroei van 14%, ziet de winst in 5 jaar verdubbelen en in 10 jaar verviervoudigen. Eerder heb ik al aangegeven dat onze hersenen slecht zijn in samengesteld en exponentieel denken. In dit geval leidt dat ertoe dat beleggers een dergelijke structurele winstgroei onderschatten en dat dergelijke aandelen goedkoper zijn dan puur op basis van de verwachtingen gerechtvaardigd is. Nog interessanter wordt het wanneer de koers van een dergelijk bedrijf tijdelijk onder druk staat vanwege een negatief nieuwsbericht dat tot een overdreven koersdaling leidt.

Lange termijn effect versterken met periodieke inleg

Een ander voordeel van een lange termijn strategie is van toepassing als je periodiek bijstort. Veel beleggers storten maandelijks, op kwartaalbasis of jaarlijks een bedrag bij. Hoe langer de periode is waarin je periodiek de stortingen uitvoert, hoe groter het totale bedrag dat je inlegt. Zo kunnen ogenschijnlijk kleine periodieke stortingen op termijn uitgroeien naar een groot bedrag. Met een maandelijkse storting van 236 euro en een gemiddeld rendement van 7% bouw je in 18 jaar een bedrag op van 100.000 euro. Ongeveer de helft van dat bedrag komt uit de maandelijkse inleg en de andere helft is het resultaat van het gemiddelde rendement. Wellicht een idee voor ouders die hun kinderen goed op weg willen helpen in het leven.

Het grote plaatje

Op lange termijn zorgt beleggen voor serieuze vermogensgroei. De kracht van het samengestelde rendement in combinatie met tijd, geduld en een consistente beleggingsstrategie zijn de ingrediënten om je vermogensdoelen te halen. Door te focussen op bedrijven met een bewezen track record van consistente groei zorgen beleggers voor meer stabiliteit onderweg. Daarnaast zorgt een periodieke storting voor een versnelling van de groei en ook dat werkt nog beter op de lange termijn.

Mocht je nog specifieke vragen hebben aan de hand van deze blog, kan je mij altijd een mail sturen of een afspraak inschieten aan de hand van de knop in het menu.

Over de schrijver
Loege belegt sinds zijn tienerjaren en heeft van zijn passie zijn beroep gemaakt. Eerst als optiehandelaar op de beursvloer en daarna als vermogensbeheerder. Tegenwoordig is hij beleggingscoach en trainer. In 2023 was hij duurzaamheidsspecialist in de jury van de Gouden Stier (de verkiezing voor de beste beleggingsoplossingen van Nederland) Hij is geregeld te gast op BNR nieuwsradio en schrijft artikelen voor Belegger.nl, Fiscalert en Telegraaf Media Groep. Volgens Loege zijn vertrouwen, persoonlijke wensen en doelen, kennis en risicobeheer de basis voor een succesvolle beleggingsstrategie.
Reactie plaatsen