Hoe verhoudt International Women’s Day zich tot duurzaam beleggen?
24 maart 2023 
3 min. leestijd

Hoe verhoudt International Women’s Day zich tot duurzaam beleggen?

Bij duurzaam beleggen wordt rekening gehouden met ecologische, sociale en governance-factoren (ESG) bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Het bevorderen van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen valt onder de sociale factoren van ESG. International Women’s Day is een dag om de maatschappelijke vooruitgang van de positie van vrouwen te vieren. Daarnaast wordt bewustzijn gecreëerd over genderongelijkheid en de uitdagingen waarmee vrouwen worden geconfronteerd.

Duurzaam beleggen draagt bij aan meer rechtvaardigheid en betere prestaties

International Women’s Day vestigt de aandacht op arbeidsnormen en arbeidsomstandigheden voor vrouwen over de hele wereld. Grote bedrijven hebben een voortrekkersrol om structurele problemen aan te pakken, zoals de loonkloof tussen mannen en vrouwen en de ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities. 

Verder hebben vrouwen hebben vaak een uniek perspectief op en ervaring met milieu- en sociale kwesties en kunnen waardevolle inzichten en oplossingen bieden voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor gaan we naar rechtvaardigere samenleving, wat een belangrijk doel is van duurzaam beleggen.

Duurzame investeerders kunnen bedrijven ondersteunen die zich inzetten voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie binnen het bedrijf en in de toeleveringsketens. Dit kan leiden tot beter ondernemingsbestuur, verbeterde werkwijzen op de werkvloer en uiteindelijk betere bedrijfsresultaten. Daarnaast helpt het om risico's zoals discriminatie, intimidatie en reputatieschade te beperken. Volgens een onderzoek van organisatieadviesbureau McKinsey onder meer dan 1000 ondernemingen in 15 landen hebben bedrijven met meer diversiteit in de raad van bestuur en leiderschapsteams over het algemeen betere financiële prestaties. Ook hebben zij minder kans op schandalen die verband houden met slecht bestuur, zoals fraude of corruptie. Duurzame beleggers kunnen de toegenomen maatschappelijke aandacht voor genderdiversiteit en inclusie gebruiken om bedrijven aan te moedigen meer werk te maken van deze topics.

Vrouwen aan de top

De laatste jaren worden steeds meer vrouwen aangesteld op hoge posities. In 2022 is op Europees niveau een vrouwenquotum voor bestuursfuncties ingesteld na 10 jaar voorbereiding. Europese beursgenoteerde bedrijven moeten 40 procent vrouwelijke commissarissen aanstellen, of een derde van zowel hun commissarissen als bestuurders. In Europa lopen Frankrijk en Zweden voorop in het aanstellen van vrouwelijke topbestuurders. Nederland stond in 2022 op de de 3e plaats. Hieronder hebben we twee rolmodellen uitgelicht die belangrijk zijn geweest voor de rol van vrouwen als topbestuurder. 

Indra Nooyi - PepsiCo

De aanstelling van Indra Nooyi in het topmanagement van PepsiCo in 2006 heeft veel betekend voor vrouwen in topfuncties. Nooyi was 12 jaar CEO en was de eerste vrouw die leidinggaf aan PepsiCo, één van de grootste bedrijven in voedingsmiddelen- en dranken ter wereld. Onder leiding van Nooyi heeft PepsiCo aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het bevorderen van genderdiversiteit en inclusie in het bedrijf. Zo stelde ze zich ten doel om ten minste 50% van het wereldwijde personeelsbestand van het bedrijf uit vrouwen te laten bestaan en spande ze zich in om gelijke beloning voor vrouwen en mannen te waarborgen.

Nooyi creëerde een Women's Leadership Forum bij PepsiCo, dat netwerk- en ontwikkelingskansen bood aan vrouwen in het bedrijf. Ze lanceerde tevens een programma genaamd "Performance with Purpose", dat tot doel had duurzame groei te creëren en tegelijkertijd diversiteit en inclusie te bevorderen. Over het algemeen heeft Nooyi's toewijding aan genderdiversiteit in het topmanagement bijgedragen aan het creëren van een meer inclusieve en succesvolle cultuur bij PepsiCo. Haar leiderschap is een inspiratie geweest voor veel vrouwen in het bedrijfsleven.

Nancy McKinstry - Wolters Kluwer

In Nederland is de CEO van Wolters Kluwer, Nancy McKinstry, één van de bekendste én succesvolste topbestuurders én een voorbeeld voor vrouwelijk leiderschap. Zij werd in 2003 tot CEO van het bedrijf benoemd en is inmiddels al 20 jaar actief. Onder leiding van McKinstry heeft Wolters Kluwer aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het bevorderen van genderdiversiteit en inclusie in het bedrijf. Maar ook de financiële resultaten van Wolters Kluwer zijn onder leiding van McKinstry indrukwekkend. Door de jarenlange winstgroei heeft het aandeel veel beter gepresteerd dan de brede markt. Het heeft McKinstry geen windeieren gelegd getuige de hoge bonussen die zij heeft ontvangen. Die bonussen geven geregeld discussie met de aandeelhouders. Voor McKinstry geldt de loonkloof tussen mannen en vrouwen in ieder geval niet meer. 

Naast deze inspanningen is McKinstry ook een uitgesproken pleitbezorger geweest voor diversiteit en inclusie in het bedrijfsleven in bredere zin. Ze heeft op tal van conferenties en evenementen gesproken over het belang van diversiteit en heeft deelgenomen aan initiatieven om gendergelijkheid op de werkplek te bevorderen. Haar inzet voor gelijke kansen voor vrouwen in het topmanagement is een inspiratie geweest voor velen in het bedrijfsleven.

Conclusie

Kortom, het bevorderen van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen is een belangrijke sociale factor bij duurzaam beleggen. Beleggers kunnen door te investeren in bedrijven die vooroplopen bij inclusie en gendergelijkheid bijdragen aan een evenwichtiger speelveld. Dat helpt de samenleving vooruit en zorgt voor verbetering van rendement en risico.  Op International Women’s Day worden we nog eens herinnert aan het belang van het overwegen van deze factoren bij het nemen van investeringsbeslissingen en gestimuleerd om in actie te komen.


Over de schrijver
Loege belegt sinds zijn tienerjaren en heeft van zijn passie zijn beroep gemaakt. Eerst als optiehandelaar op de beursvloer en daarna als vermogensbeheerder. Tegenwoordig is hij beleggingscoach en trainer. In 2023 was hij duurzaamheidsspecialist in de jury van de Gouden Stier (de verkiezing voor de beste beleggingsoplossingen van Nederland) Hij is geregeld te gast op BNR nieuwsradio en schrijft artikelen voor Belegger.nl, Fiscalert en Telegraaf Media Groep. Volgens Loege zijn vertrouwen, persoonlijke wensen en doelen, kennis en risicobeheer de basis voor een succesvolle beleggingsstrategie.
Reactie plaatsen