Bid-ask spread

Bid-ask spread

Bid-ask spread is het verschil tussen de vraagprijs en de verkoopprijs van een financieel product zoals aandelen, obligaties of fondsen. Tijdens de handelsuren op de beurs zijn continue partijen actief. Als die aandelen willen kopen voor een maximale prijs, kunnen ze een limiet meegeven. Ze bieden dan een bepaalde prijs voor het aandeel. Aan de andere kant zijn er ook partijen die juist willen verkopen voor een minimale prijs en daarvoor een limietorder opgeven. Zij geven daarvoor een laatprijs op. Het verschil tussen de beste bied- en laatprijs noemen we de bid-ask spread. Voor bekende aandelen van grote bedrijven die in hoge volumes worden verhandeld is de bid-ask spread over het algemeen kleiner dan van kleine beursbedrijven waarin veel minder transacties plaatsvinden.