Aandeelhouder

Een aandeelhouder is een persoon of entiteit die een gedeelte van een bedrijf bezit in de vorm van aandelen in het bedrijf. Aandeelhouders die deze aandelen bezitten hebben recht op een deel van de activa en inkomsten van het bedrijf. Daarnaast kunnen ze stemrecht hebben op de periodieke aandeelhoudersvergaderingen van het bedrijf. De algemene vergadering van aandeelhouders vindt doorgaans jaarlijks plaats.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen private en publieke aandeelhouders. Private aandeelhouders bezitten een deel van een bedrijf dat niet aan de beurs genoteerd is. Wanneer een aandelentransactie plaatsvindt wordt deze vastgelegd bij de notaris. Wanneer een bedrijf naar de beurs gaat kan een aandeelhouder zijn aandelen verkopen. Vervolgens kunnen die aandelen op een beurs op een eenvoudige manier worden gekocht en verkocht via een broker.

Aandeelhouders profiteren ervan als een bedrijf goed presteert. Het directe rendement komt in de vorm van dividend. De meeste bedrijven keren een deel van de winst uit aan de aandeelhouders als dividend. Snelgroeiende bedrijven gebruiken de winst om te investeren in (toekomstige) groei. Als de omzet en winst van een bedrijf groeien, stijgt daarmee de waarde van het bedrijf en daarmee ook de aandelenkoers. Aandeelhouders hebben zodoende het potentieel om te delen in het succes van het bedrijf als het groeit en waardevoller wordt.

Ze lopen echter ook het risico geld te verliezen als het bedrijf slecht presteert en de aandelenkoers daalt.