3 pensioenpijlers in Nederland

Pensioenstelsel in Nederland

Pensioen is in Nederland vrij goed geregeld. In vergelijking met andere landen worden hier vanaf jonge leeftijd al behoorlijke bedragen opzij gezet. De meeste mensen hebben daardoor een goed verzorgde oude dag. Het Nederlandse pensioenstelsel heeft 3 pensioenpijlers:

Pensioenpijler 1: Wettelijk geregelde AOW basispensioen

Iedere Nederlandse burger heeft recht op het basispensioen vanuit de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) en de Algemene Nabestaanden Wet (ANW). Dit is het minimale basisinkomen om rond te kunnen komen. Als je in Nederland werkt of woont bouw je automatisch AOW op. De AOW wordt gefinancierd door alle mensen die werken; er wordt een premie ingehouden op je loon. De ANW wordt uitgekeerd aan nabestaanden van AOW-gerechtigden.

Pensioenpijler 2: werkgeverspensioen via pensioenfonds of verzekeraar

Ongeveer 90% van de werkgevers in Nederland verzorgt een collectieve pensioenregeling voor hun medewerkers. Beroepsgroepen die onder een CAO vallen, maken vaak gebruik van een bedrijfstakpensioenfonds. Grote bedrijven hebben soms een eigen pensioenfonds. Als werknemers dan met pensioen gaan, krijgen zij een pensioenuitkering naast de wettelijke AOW-uitkering. Sommige regelingen bieden de mogelijkheid van vervroegd pensioen. In die jaren ontvang je dan nog geen AOW.

Pensioenpijler 3: individueel kapitaal opbouwen via lijfrente

In de derde pijler kun je individueel en vrijwillig via een lijfrente fiscaal aantrekkelijk vermogen opbouwen. ZZP’ers, ondernemers en werknemers die geen pensioenregeling hebben kunnen in een lijfrente pensioen opbouwen. Ook kan de lijfrente gebruikt worden voor om eerder met pensioen te gaan of voor een beter pensioen.
Reactie plaatsen