Investeren in de toekomst: de impact van klimaatverandering op investeringen
14 april 2023 
3 min. leestijd

Investeren in de toekomst: de impact van klimaatverandering op investeringen

De verandering van temperatuur, neerslag- en windpatronen zijn allemaal symptomen van klimaatverandering. De klimaatverandering ontstaat onder andere de uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide en methaan. Hierbij spelen de verbranding van fossiele brandstoffen en ontbossing een belangrijke rol. De gevolgen van klimaatverandering zijn onder meer stijging van de zeespiegel, verlies van biodiversiteit en toename van extreme weersomstandigheden zoals hittegolven en overstromingen. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is van cruciaal belang om verdere klimaatverandering te voorkomen en de planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties.

Hoe kunnen beleggers inspelen op klimaatverandering?

Klimaatverandering verandert de manier waarop bedrijven opereren en zodoende creëert dit nieuwe kansen maar ook risico’s voor investeerders. Het in kaart brengen van klimaatrisico’s in beleggingsportefeuille gebeurt vandaag de dag steeds meer. Als betrokken duurzame langetermijnbeleggers kunnen wij ons steentje bijdragen aan de doelstelling van het Klimaatverdrag van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.


Snelheid van de verandering

De kansen voor beleggers als gevolg van klimaatverandering

Investeerders kunnen profiteren van de kansen die klimaatverandering met zich meebrengt. Onderstaand hebben we een aantal richtingen benoemd met een potentieel hoge groei vanwege de toenemende vraag naar groene producten en diensten.

Investeer in duurzame energie. Beleggers kunnen investeren in bedrijven die zich richten op duurzame energie, zoals wind- en zonne-energiebedrijven. Deze bedrijven profiteren van de verschuiving naar een koolstofarme economie en de toenemende vraag naar schone energiebronnen. Ze kunnen profiteren van nieuwe markten en de groeiende vraag naar groene producten en diensten.

Energie-efficiëntie. Bedrijven die zich richten op energiebesparing en energie-efficiëntie bieden ook kansen voor beleggers. Dit omvat bedrijven die slimme energieoplossingen en energiezuinige technologieën ontwikkelen.

Duurzaam transport. De overstap naar duurzaam transport biedt kansen voor beleggers. Denk hierbij aan bedrijven die zich richten op elektrische voertuigen, laadinfrastructuur, en het ontwikkelen van slimme transportoplossingen.

ESG-beleggingen. Beleggers kunnen ook breder naar duurzaamheid en verantwoord ondernemen kijken, door rekening te houden met ESG-criteria (Environmental, Social, Governance) bij het selecteren van beleggingen. Met de ESG-criteria kan een belegger beoordelen hoe bedrijven omgaan met milieuproblemen en klimaatverandering, evenals andere sociale en governance-overwegingen. Bedrijven die een goed ESG-profiel hebben, zijn over het algemeen beter gepositioneerd om te profiteren van de verschuiving naar een koolstofarme economie.

De risico’s voor beleggers als gevolg van klimaatverandering

Beleggers moeten ook rekening houden met de risico's die klimaatverandering met zich meebrengt. Dit omvat het vermijden van beleggingen in bedrijven die kwetsbaar zijn voor klimaat-gerelateerde risico's en het selecteren van bedrijven die zich bewust zijn van deze risico's en zich hierop voorbereiden.

Investeerders kunnen tevens kijken naar de mate van transparantie van de bedrijven waarin ze beleggen met betrekking tot klimaat-gerelateerde activiteiten. De openheid van organisaties, of het gebrek hieraan, over hun impact op het klimaat en hun inspanningen om deze te verminderen is belangrijk voor het vertrouwen van de belegger.

Wereldwijd nemen overheden maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Investeringen in bedrijven die niet voldoen aan deze reguleringen en veel uitstoten kunnen daarom een hoger risico hebben. Ze kunnen ook te maken krijgen met hoge boetes en sancties die ten koste gaan van de winstgevendheid van de organisatie.

De overgang naar een koolstofarme economie zal waarschijnlijk leiden tot verschuivingen in markten en sectoren. Hierdoor ontstaan potentiële verliezen voor bedrijven die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen door de verschuiving naar bedrijven die zich richten op duurzame technologieën.

Nike gooit het roer om

Een voorbeeld van een bedrijf dat actief bezig is met het verminderen van zijn CO2-uitstoot is het bekende sportmerk Nike. Het bedrijf heeft zichzelf ten doel gesteld om zijn CO2-uitstoot met 30% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2015. Uiteindelijk wil Nike volledig overstappen op hernieuwbare energie.

Om deze doelen te bereiken heeft Nike verschillende strategieën geïmplementeerd. Zo heeft het bedrijf geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, om het energieverbruik te verminderen. Daarnaast heeft Nike de productieprocessen aangepast om efficiënter om te gaan met materialen en energie. Een ander belangrijk aspect van de duurzaamheidsstrategie van Nike is het gebruik van gerecyclede materialen. Het bedrijf heeft zich ten doel gesteld om tegen 2025 minstens 50% van zijn gebruikte materialen te recyclen. Hierdoor wordt niet alleen de CO2-uitstoot verminderd, maar ook de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd.

Door deze maatregelen te nemen werkt Nike aan een positionering als een leider op het gebied van duurzaamheid in de sportindustrie en laat het zien dat grote bedrijf ook een positieve impact kunnen hebben op het milieu.

Conclusie

Beleggers hebben verschillende manieren om in te spelen op klimaatverandering. Ze kunnen hun portefeuilles zo samenstellen dat ze profiteren van de verschuiving naar een koolstofarme economie en op die manier bijdragen aan een duurzamere toekomst. Ook moeten zij rekening houden met de risico’s die deze verschuiving met zich meebrengt en zodoende hun strategieën en portefeuilles aanpassen om hiermee rekening te houden.

Duurzaam Beleggen Academie & Fondsbeheer

Naast energieverbruik, afvalproductie en waterverbruik is CO2-uitstoot één van de belangrijkste graadmeters voor onze duurzame topselectie. Per € 100.000 belegd vermogen stoten de bedrijven in de topselectie krap 2000 kilo CO2 uit. Dat is ruim 70% minder in de vergelijking met een belegging in een wereldwijde aandelenindex van 7000 kilo.

CO2-uitstoot per sector

Wil je meer weten over onze topselectie en fondsen? Stuur een mailtje naar: info@dbflagshipfund.nl

 

Over de schrijver
Loege belegt sinds zijn tienerjaren en heeft van zijn passie zijn beroep gemaakt. Eerst als optiehandelaar op de beursvloer en daarna als vermogensbeheerder. Tegenwoordig is hij beleggingscoach en trainer. In 2023 was hij duurzaamheidsspecialist in de jury van de Gouden Stier (de verkiezing voor de beste beleggingsoplossingen van Nederland) Hij is geregeld te gast op BNR nieuwsradio en schrijft artikelen voor Belegger.nl, Fiscalert en Telegraaf Media Groep. Volgens Loege zijn vertrouwen, persoonlijke wensen en doelen, kennis en risicobeheer de basis voor een succesvolle beleggingsstrategie.
Reactie plaatsen