De Klimaatweek gaat over jou! Beleggen als middel tegen klimaatverandering?
01 november 2022 
3 min. leestijd

De Klimaatweek gaat over jou! Beleggen als middel tegen klimaatverandering?

Nederland wordt steeds duurzamer. Er wordt onder andere geïnvesteerd in slimmere energieopwekking, verduurzaming van huizen, vermindering van vleesconsumptie. Veel bedrijven en particulieren dragen al hun steentje bij. Maar er moet nog veel meer gebeuren.

De Nationale Klimaatweek vraagt aandacht voor de noodzaak van klimaatverbetering. Om de afgesproken klimaatdoelstellingen te behalen is het noodzakelijk dat Nederlanders zich bewust worden van hun klimaatimpact. CO2-reducerend gedrag staat daarbij centraal. Daarbij horen het besparen van energie,  duurzamer produceren en het tegengaan van voedselverspilling. Ook duurzaam beleggen past in dat rijtje. 

Klimaatbewuster leven is geen overbodige luxe. De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar en afhankelijk Europa is van gas. Daarnaast zien we steeds meer gevolgen van de opwarming van de aarde in ons dagelijks leven, zoals een hete zomer en een lage waterstand. Het is nu dan ook essentieel om iedereen aan boord te krijgen.

World Energy Outlook 2022

De wereld bevindt zich midden in een wereldwijde energiecrisis. De oorlog in Oekraïne betekent een schok voor de wereldwijde energiesystemen. Een van de grote vraagstukken is: betekent de mondiale energiecrisis een tegenslag voor de overgang naar schone energie? Of komt de transitie juist in een versnelling? Wat zijn de kansen, en waar liggen de risico’s op de loer?

De World Energy Outlook 2022 (WEO) biedt analyses en inzichten in deze en vele andere vraagstukken. Afgelopen week werd de nieuwste versie gepubliceerd (klik hier voor de volledige versie).

Het rapport benadrukt de wereldwijde energiecrisis als “een schok van ongekende breedte en complexiteit”. De Russische invasie van Oekraïne veranderde een economisch herstel van de Corona-pandemie in “volledige energie-onrust”.

‘Ieder nadeel heb ze voordeel’

We bevinden ons midden in een wereldwijde energiecrisis van ongekende omvang en complexiteit. Europa zit in het centrum van de crisis, maar ook daarbuiten zijn de gevolgen voor markten, beleid en economieën voelbaar. Het rapport zegt dat de oorlog in Oekraïne een tegenslag is voor het aanpakken van klimaatverandering. Tegelijkertijd is deze situatie ook een unieke kans voor de noodzakelijke energietransitie. Overheden over de hele wereld hebben in rap tempo beleidskeuzes gemaakt die zorgen voor een versnelling van de transitie naar schone, duurzame energiebronnen.

Voor het eerst laten álle scenario’s binnen het WEO rapport een piek of plateau zien voor álle fossiele brandstoffen. Dit is ook een teken aan de wand voor beleggers: Ruslands oorlog in Oekraïne markeert het begin van het einde voor de fossiele brandstofsector. Bedrijven en investeerders die de financiële gevolgen van de energietransitie blijven negeren lopen grote risico’s. Er wordt snel een nieuwe wereld hervormd rond goedkope, overvloedige en hernieuwbare energie.


Bron: World Energy Outlook 2022

Het WEO rapport geeft duidelijke tekenen van optimisme. Nieuw overheidsbeleid in belangrijke energiemarkten helpt om de jaarlijkse investeringen in schone energie tegen 2030 naar meer dan 2 biljoen USD te brengen in de STEPS. Gemeten vanaf vandaag is dat is een stijging van meer dan 50%!

“De afstemming van economische, klimaat- en veiligheidsprioriteiten is begonnen. Daarmee wordt de koers gezet naar een betere toekomst voor de wereldbevolking en onze planeet.”

CO2-neutraal beleggen

De vraag die wij bij DBAC natuurlijk regelmatig krijgen is: hoe kan ik als belegger mijn steentje bijdragen?

Investeren in duurzame aandelen is een goede manier om direct impact te maken richting een schonere leefomgeving. Je kunt je geld investeren in bedrijven die minder CO2 uitstoten, waardoor jouw rendement niet leidt tot verdere opwarming van de aarde. Tegenwoordig geven de meeste bedrijven inzicht in hun duurzame data, zoals energieverbruik, CO2 uitstoot en watergebruik. In het onderstaande diagram zie je de milieuimpact van de 40 aandelen in de topselectie ten opzichte van de MSCI wereld index. De bedrijven uit de topselectie hebben 73,6% minder CO2 uitstoot dan het gewogen gemiddelde van de MSCI wereld index.


Wat is de CO2 uitstoot van jouw aandelenposities?

Als je weet hoeveel de totale CO2 uitstoot is van een bedrijf en je weet de marktwaarde van dat bedrijf, dan kun je ook uitrekenen hoeveel een bedrijf uitstoot per 1.000 euro marktwaarde. Dan is het nog maar een kleine stap om uit te rekenen hoeveel jouw aandelenportefeuille uitstoot. Bij de topselectie gaat het over iets meer dan 2.500 kg per 100.000 euro die in de topselectie wordt geïnvesteerd. Je kunt er voor kiezen om die te compenseren door het planten van bomen. Dan beleg je CO2 neutraal in een wereldwijde aandelenportefeuille.

Is dat dan geen greenwashing? Misschien wel. Maar als je goed gespreid wil beleggen in verschillende sectoren, dan zal er altijd CO2 uitstoot zijn. Daar ontkom je niet aan. Door die te compenseren, zet je dat weer recht. Overigens heeft het planten van bomen nog meer positieve effecten, zoals verbetering van de bodemkwaliteit, de waterkwaliteit en de biodiversiteit.

Over de schrijver
De rode draad in mijn professionele werkzaamheden is verantwoord ondernemerschap. Als trainer, mediator en organisatiedeskundige was en is mijn inzet het vinden van duurzame oplossingen. Bij DuurzaamBeleggenAcademie komt mijn passie voor kennisoverdracht en duurzaamheid bij elkaar. In mijn blogs schrijf ik vooral over actualiteiten op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur.
Reactie plaatsen