AFM maakt werk van duurzame transitie
05 juni 2024 
2 min. leestijd

AFM maakt werk van duurzame transitie

Begin november 2023 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een SFDR-document gepubliceerd over duurzaamheid. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft verbeteringen voorgesteld voor de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in het kader van de lopende consultatie van de Europese Commissie over de herziening van deze regelgeving. Deze voorgestelde wijzigingen zijn bedoeld om de wetgeving beter te laten aansluiten op de ervaringen van beleggers en om de verschuiving naar investeringen met duurzaamheidsimpact te ondersteunen. Het document is opgesteld om verdere discussie te bevorderen over de toekomst van de SFDR.

260 miljard euro per jaar nodig

De financiële sector moet de financiering verzorgen voor de investeringen die nodig zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Financiële instellingen kunnen het proces van de transitie naar een duurzame samenleving ook versnellen. Door bijvoorbeeld voorlopers op het gebied van duurzaamheid aantrekkelijker voorwaarden te geven of meer financiële ruimte te geven. Tenslotte heeft de financiële sector een taak om de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. 

Wetgeving nodig voor betere informatie

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de Europese Commissie speelt een cruciale rol bij het bevorderen van duurzaamheid in de financiële sector. Deze verordening stelt specifieke eisen aan de informatievoorziening van financiële producten met betrekking tot duurzaamheid. Bedrijven moeten niet alleen rapporteren over duurzame resultaten, maar ook transparant zijn over de meetmethoden die ze gebruiken. Dit zorgt ervoor dat investeerders beter geïnformeerd zijn en weloverwogen beslissingen kunnen nemen bij het kiezen van duurzame investeringen.

Duurzame prestaties vergelijken

Het doel is om de resultaten van verschillende bedrijven met elkaar te kunnen vergelijken, wat een uitdaging is. Hoe meet je bijvoorbeeld de effectiviteit van maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen? Of nog moeilijker: hoe meet je de effecten van gezondere voeding? Tot nu toe is de markt er niet in geslaagd om duidelijke rapportagerichtlijnen vast te stellen. De AFM pleit daarom voor een gelijk speelveld op het gebied van duurzaamheidstransparantie voor alle financiële producten, ongeacht of ze duurzame kenmerken hebben of niet. De AFM beveelt concreet aan dat alle financiële producten ten minste een aantal basisduurzaamheidsindicatoren rapporteren, zodat beleggers inzicht krijgen in de belangrijkste negatieve impact van elk product.

Risico’s bij duurzaam investeren

De AFM waarschuwt ook voor enkele risico's, waaronder het risico van greenwashing. Greenwashing houdt in dat bedrijven zich groener voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Vaak maken bedrijven misbruik van de duurzaamheidlabels op de markt, en dit risico blijft bestaan door het ontbreken van duidelijke regelgeving. Beleggers die bereid zijn minder rendement te accepteren in ruil voor duurzame prestaties, kunnen hierdoor misleid worden. Om dit te voorkomen, stelt de AFM voor om drie labels voor financiële producten in te voeren die aansluiten bij de verwachtingen en doelen van duurzame beleggers: "transitie", "duurzaam" en "duurzaam impact". Deze labels helpen beleggers de verschillen tussen diverse soorten duurzame beleggingsproducten beter te begrijpen en inzicht te krijgen in hoe impact kan worden gerealiseerd. Elk label wordt gekoppeld aan specifieke minimale kwaliteits- en transparantievereisten, om het risico op greenwashing te verminderen.

Duurzaam beleggen wordt de standaard

Mede door de inzet van de overheid en de toezichthouders wordt duurzaam beleggen in de aankomende jaren de standaard. De vraag naar duurzame beleggingen zal daardoor stijgen. Normaal gesproken leidt meer vraag tot een stijging van de prijzen. Slimme beleggers kunnen daar gebruik van maken door nu al te investeren in duurzame beleggingen. 

Hoe doe je dat?

Het eenvoudigste is om het beheer van je geld uit te besteden aan een duurzame vermogensbeheerder of door het kopen van een duurzaam beleggingsfonds. Je kunt ook zelf aandelen kopen van duurzame bedrijven. Kies je voor bedrijven die met hun product bijdragen aan duurzamere wereld. Zoals Fastned, producent van laadpalen Alfen en SIF die de constructies levert voor offshore windparken. Of kies je voor bedrijven die hun bedrijfsvoering sterk hebben verduurzaamd zoals DSM en Unilever. 

Doe wat je het beste past. In beide gevallen maakt jouw geld de wereld een beetje beter.

Over de schrijver
Loege belegt sinds zijn tienerjaren en heeft van zijn passie zijn beroep gemaakt. Eerst als optiehandelaar op de beursvloer en daarna als vermogensbeheerder. Tegenwoordig is hij beleggingscoach en trainer. In 2023 was hij duurzaamheidsspecialist in de jury van de Gouden Stier (de verkiezing voor de beste beleggingsoplossingen van Nederland) Hij is geregeld te gast op BNR nieuwsradio en schrijft artikelen voor Belegger.nl, Fiscalert en Telegraaf Media Groep. Volgens Loege zijn vertrouwen, persoonlijke wensen en doelen, kennis en risicobeheer de basis voor een succesvolle beleggingsstrategie.
Reactie plaatsen