AFM maakt werk van duurzame transitie
Blogs met het thema Duurzaamheid
Loege Schilder
Blogs met het thema Duurzaamheid
02/04/2021
1 min
0

AFM maakt werk van duurzame transitie

02/04/2021
1 min
0

Eind juni heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een position paper gepubliceerd over duurzaamheid. In het position paper beschrijft de AFM de duurzame agenda. De toezichthouder maakt serieus werk van haar belangrijke rol bij het verduurzamen van onze samenleving. Tot nu toe stond duurzaam investeren vooral bij institutionele beleggers op de agenda. Maar binnenkort kan geen enkele belegger meer om duurzaam beleggen heen. 

260 miljard euro per jaar nodig

De financiële sector moet de financiering verzorgen voor de investeringen die nodig zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Financiële instellingen kunnen het proces van de transitie naar een duurzame samenleving ook versnellen. Door bijvoorbeeld voorlopers op het gebied van duurzaamheid aantrekkelijker voorwaarden te geven of meer financiële ruimte te geven. Tenslotte heeft de financiële sector een taak om de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. 

Wetgeving nodig voor betere informatie

De AFM geeft in de position paper richting aan de verduurzaming. De aankomende periode wordt het paper gevolgd door wetgeving vanuit de Europese commissie. Een belangrijk onderdeel van die wetgeving is de informatievoorziening over duurzame doelstellingen. Ten eerste moeten bedrijven meer over duurzame resultaten gaan rapporteren. Ten tweede moet duidelijk zijn hoe de resultaten worden gemeten. 

Duurzame prestaties vergelijken

Het doel is om de resultaten van verschillende bedrijven onderling te kunnen vergelijken. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Hoe meet je bijvoorbeeld de effectiviteit van maatregelen om de CO2 uitstoot te verminderen? Of nog lastiger: hoe meet je de effecten van gezondere voeding? Tot nu toe is de markt er zelf niet in geslaagd om duidelijke rapportage richtlijnen af te spreken.

Risico’s bij duurzaam investeren

De AFM waarschuwt ook voor een aantal risico’s. Bijvoorbeeld het risico van greenwashing. Bij greenwashing doen bedrijven zich groener voor dan ze in werkelijkheid zijn. Dit risico is (nog) aanwezig door het ontbreken van duidelijke regelgeving. Beleggers die bereid zijn minder rendement te accepteren in ruil voor de duurzame prestaties, worden hierdoor mogelijk op het verkeerde been gezet.

Duurzaam beleggen wordt de standaard

Mede door de inzet van de overheid en de toezichthouders wordt duurzaam beleggen in de aankomende jaren de standaard. De vraag naar duurzame beleggingen zal daardoor stijgen. Normaal gesproken leidt meer vraag tot een stijging van de prijzen. Slimme beleggers kunnen daar gebruik van maken door nu al te investeren in duurzame beleggingen. 

Hoe doe je dat?

Het eenvoudigste is om het beheer van je geld uit te besteden aan een duurzame vermogensbeheerder of door het kopen van een duurzaam beleggingsfonds. Je kunt ook zelf aandelen kopen van duurzame bedrijven. Kies je voor bedrijven die met hun product bijdragen aan duurzamere wereld. Zoals Fastned, producent van laadpalen Alfen en SIF die de constructies levert voor offshore windparken. Of kies je voor bedrijven die hun bedrijfsvoering sterk hebben verduurzaamd zoals DSM en Unilever. 

Doe wat je het beste past. In beide gevallen maakt jouw geld de wereld een beetje beter.

Reacties
Categorieën