Green Energy Day - Science of Science Fiction?
21 februari 2022 
3 min. leestijd

Green Energy Day - Science of Science Fiction?

In de jaren 60 van de vorige eeuw begon de populaire Science Fiction serie Star Trek. Naast de amusementswaarde probeerden de makers van dit programma ook een vooruitkijkje te bieden naar onze wereld in de 21e eeuw. Los van beam-technologie (waarvan ik nog steeds hoop dat deze in een niet al te verre toekomst werkelijkheid wordt) en voedsel dat op wens in een gat in de muur verschijnt (Hallo, FEBO-muur!) was een terugkerend thema de impact van de mens op de leefbare planeet.

Puur entertainment en een heel ver weg van ons bed show. Enorm abstract en niet heel realistisch. Hetzelfde gevoel hebben veel mensen nu, anno 2022, bij het plan van Nederland om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Een interessant gedachte-experiment, maar niet realistisch, toch?

Het grote verschil met Star Trek is: onze klimaatplannen zijn niet alleen noodzakelijk, maar ook haalbaar. En anders dan bij een TV-show kan de toeschouwer (in dit geval de belegger) de plot van het verhaal beïnvloeden.

Wat is Green Energy Day?

Green Energy Day is de dag waarop alle in Nederland op duurzame wijze opgewekte energie op zou zijn, als we deze in één keer zouden gebruiken. In 2022 valt Green Energy Day op 21 februari. Op dit moment is het aandeel duurzame energie in ons land 14%. Dat klinkt als niet veel. Maar de vooruitgang ligt natuurlijk niet stil en ieder jaar komt hier een groter aandeel erbij. Veel bedrijven en ook particulieren zijn op dit moment bezig met het verduurzamen van hun organisatie, gebouw of woning. Investeringen nu die het percentage duurzame energie komend jaar weer groter gaan maken. En hoe meer mensen eraan mee doen, hoe sneller de vooruitgang. Net als met het rendement-op-rendement effect bij beleggen

Een spreekwoord luidt: Hoe eet je een olifant? Door hem in kleine plakjes te snijden. Dit is precies wat de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) beoogt met het uitroepen van “Green Energy Day”. De NVDE heeft berekend dat als we Green Energy Day ieder jaar met 12 dagen op weten te schuiven, Green Energy Day in 2050 precies op 31 december zal vallen. 12 dagen per jaar – dat is een behapbaar plakje van een olifant.

Als Captain Kirk een belegger was…

Starship Enterprise werd herhaaldelijk geconfronteerd met grote uitdagingen. Keer op keer moest Captain Kirk niet alleen zijn eigen bemanning behoeden voor aanvallen van buitenaardse wezens, maar hij schoot ook andere schepen te hulp. Daarbij schroomde hij niet om snel in actie te komen en niet te wachten op de ondersteuning van de “Star Alliance”.

Een beetje zoals de duurzame belegger. We kunnen natuurlijk met zijn allen achterover leunen en toekijken hoe de overheid – nationaal en in EU-verband – de strijd tegen klimaatverandering voert. Of we kunnen zelf een steentje bijdragen.

Meer impact maken met je geld

Duurzaam beleggen heeft wel degelijk invloed op de versnelling van de energietransitie. Om de klimaatdoelen te kunnen halen is er 6700 miljard Euro aan investeringen nodig (bron: IEA). Een gigantische hoeveelheid geld die de overheden onmogelijk in hun eentje bij elkaar kunnen brengen. De bijdrage van beleggers die bewust inzetten op duurzaamheid is noodzakelijk. Door bewust te investeren in bijvoorbeeld energiemaatschappijen die gaan voor hernieuwbare bronnen, hebben deze bedrijven het nodige kapitaal om sneller hun doel te bereiken.

Het jaarlijkse 12-dagen-doel wordt daardoor makkelijker haalbaar.

Financieel en duurzaam rendement combineren

Dat de energietransitie noodzakelijk is om de wereld leefbaar te houden voor onze kinderen staat buiten kijf. Maar ook als je niet zoveel voelt voor klimaatverandering is duurzaam beleggen een aanrader.

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: duurzaam beleggen is goed voor je rendement en verlaagt je risico’s!

Los van de directe positieve gevolgen voor het portefeuille zijn er ook indirecte voordelen voor de duurzame belegger. De energietransitie is een enorme economische kans. Landen die innovatieve bedrijven ondersteunen zullen op korte én lange termijn kunnen genieten van stijgende exportcijfers uit technologie en know-how. Dat is goed voor de werkgelegenheid, de overheidsfinanciën en de algemene welvaart in het land.

Vooruitkijken naar de toekomst

NVDE voorspelt dat in 2023 Green Energy Day op 28 februari zal vallen, wat overeenkomt met 16% duurzame energie. Daarmee zou het doel uit het Energieakkoord behaald zijn. Een belangrijke stap richting een klimaat neutrale toekomst.

Dat neemt niet weg dat er natuurlijk altijd meer nodig en mogelijk is. Aan duurzame initiatieven en ambities geen gebrek. Nu de actie nog. Of zoals Captain Kirk zou zeggen: “Make it so!”

Over de schrijver
De rode draad in mijn professionele werkzaamheden is verantwoord ondernemerschap. Als trainer, mediator en organisatiedeskundige was en is mijn inzet het vinden van duurzame oplossingen. Bij DuurzaamBeleggenAcademie komt mijn passie voor kennisoverdracht en duurzaamheid bij elkaar. In mijn blogs schrijf ik vooral over actualiteiten op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur.
Reactie plaatsen