Dividendaandelen

Dividendaandelen zijn aandelen die in verhouding veel dividend uitkeren. De jaarlijkse hoeveelheid dividend is bij dit soort aandelen vaak stabiel of licht groeiend. Vaak groeien de bedrijven achter deze bedrijven naar verhouding niet zo hard. Dit komt doordat ze een groter deel van de winst uitkeren dan normaal, vaak namelijk meer dan 50%. Hierdoor hebben deze bedrijven minder winst over om weer te investeren.