Opties

Een optie is een afspraak dat je een bepaald goed in een bepaalde hoeveelheid mag kopen of verkopen voor een vastgestelde prijs.

Het is mogelijk om opties te kopen voor verschillende goederen. Je kan bijvoorbeeld opties op aandelen kopen maar ook opties op commodities.

Opties voor aandelen koop je vaak in 100-voud. Dit betekent dat één optie vaak voor 100 aandelen staat. Hierdoor komt er ook meer risico kijken bij het handelen van opties.

Bij elke transactie van opties heb je een koper en een schrijver.

Er zijn twee verschillende opties:

De eerste opties zijn call-opties. Call-opties geven de koper het recht om te kopen. De schrijver heeft in dit geval de verplichting om te verkopen.

De tweede opties zijn put-opties. Put-opties geven de koper het recht om te verkopen. De schrijver heeft in dit geval de verplichting om te kopen.

Handelen in opties kan helpen bij het beschermen tegen koersdalingen.