SDG

SDG staat voor Sustainable Development Goals, in het Nederlands vertaald naar Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

De SDG's zijn 17 doelen bedacht door de 193 lidstaten van de VN (Verenigde Naties) met als hoofddoel duurzame ontwikkeling te stimuleren. De SDG's zijn geformuleerd op een manier die aanzet tot actie. Bij de termen 'Geen armoede' en 'Geen honger' heeft iedereen een beeld en krijg je de neiging om actief een bijdrage te leveren om aan de slag te gaan met het probleem. Met de SDG's hoopt de VN wereldwijd de situaties te verbeteren op het gebied van klimaatverandering, extreme armoede, ongelijkheid en onrecht. In de onderstaande grafiek zijn de 17 SDG's weergegeven.

Overheden hebben de SDG's omarmd en hebben beleid opgesteld om bij te dragen aan de doelstellingen. In ons land is de organisatie SDG Nederland actief. Zij organiseren en ondersteunen activiteiten die bijdragen aan de bekendheid en de uitvoering van de SDG's. In het laatste weekend van september vinden SDG-action days plaats, waarop in heel Nederland veel duurzame activiteiten worden georganiseerd.

SDG-17-doelen