Wat zijn de risico's van beleggen

De risico's van beleggen zijn uiteenlopend. Gelukkig kunnen veel risico's beperkt of voorkomen worden.

De belegger loopt de volgende vijf risico's. In willekeurige volgorde.

Het eerste risico is het marktrisico. In dit geval worden beleggingen minder waard als gevolg van de rest van de economie. Zo kan een hogere rente betekenen dat consumenten minder uitgeven en dus de omzet van bedrijven verminderen. Als gevolg kunnen de aandelen van sommige bedrijven minder waard worden.

Het tweede risico is het valutarisico. Veel beleggers beleggen op de Amerikaanse aandelenmarkt. Als de koers van dollars naar euro's dan daalt, heeft dit een negatief effect op de uiteindelijke waarde in euro's.

Het derde risico is kreditrisico. Bij kredietrisico is het risico dat het bedrijf waarin je investeert of belegt zijn rekeningen niet kan betalen en failliet gaat. In dit geval zijn je beleggingen niks meer waard. Dit risico kan je beperken door vooraf goed onderzoek te doen en tussentijds te controleren hoe het gaat met het bedrijf.

Het vierde risico is liquiditeitsrisico. Liquiditeitsrisico loop je als je moeit hebt met je beleggingen verhandelen. Omdat je beleggingen dan niet liquide zijn, kan je (tijdelijk) beleggingen niet verkopen. In dit geval heb je dus je inleg niet makkelijk terug en of tegen een veel lager bedrag.

Het vijfde risico is renterisico. In deze situatie dalen de waarde van beleggingen als de rente stijgt. Een stijgende rente zorgt namelijk voor minder consumptie en hogere rentelasten. Hierdoor is het lastiger voor bedrijven om winst te maken.

De meeste risico's kunnen beperkt worden door goed te spreiden en over een langer termijn te beleggen. Ook kan het helpen om maandelijks in te leggen. In dit geval heb je het voordeel van een gemiddelde inkoopkoers.