World Energy Outlook

Wat is de World Energy Outlook (WEO)?

De World Energy Outlook (WEO) is een jaarlijkse publicatie van het International Energy Agency (IEA). Het rapport is algemeen erkend als de meest gezaghebbende bron voor de wereldwijde ontwikkeling op het gebied van energie.

De WEO biedt kritische analyses en inzichten in trends op het gebied van energie. Daaronder vallen o.a. de status van wereldwijde vraag en aanbod in verschillende scenario’s, de gevolgen voor energiezekerheid, de klimaatdoelstellingen en economische ontwikkeling.

Drie scenario’s

De World Energy Outlook 2022 onderzoekt drie verschillende scenario’s. Deze onderscheiden zich voornamelijk door de aannames die zijn gemaakt over overheidsbeleid. De scenario’s zijn:

  1. Het Stated Policies Scenario (STEPS):
     De basis voor dit scenario zijn de huidige beleidsmaatregelen.
  2. Het Announed Pledges Scenario (APS):
     Dit scenario gaat ervan uit dat alle ambitieuze doelen die door overheden zijn aangekondigd, op tijd en volledig gehaald worden.
  3. Het Net Zero Emissions bij 2050 Scenario (NZE):
     Dit scenario brengt een manier in kaart om tegen 2030 een stabilisatie van 1,5% te bereiken in de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur.

In het rapport wordt onder andere aangegeven wat nodig is om de bovenstaande scenario's te bereiken. 

Reactie plaatsen