Rente

Rente of interest is een beloning voor het uitlenen van geld, betaald door de lener. Rente is een bepaald percentage van het geleende bedrag. Door rente betaal je dus meer geld terug dan het totale bedrag dat je leent. Een bekende vorm van rente is de rente die consumenten krijgen over een spaarrekening. Het rentepercentage heeft veel invloed op de economie en daardoor ook op de beurs. Als het rentepercentage hoog is, zijn consumenten en bedrijven namelijk geneigd om veel te sparen en uitgaven te beperken. Bij een lager rentepercentage zijn consumenten en bedrijven geneigd om meer geld uit te geven. Sparen heeft immers minder zin en lenen van geld is goedkoper.