Marktupdate DBAC | Wat beweegt de markten

Marktupdate DBAC 2022-10-29

Wat bewoog de markten in de week van 24 - 28 oktober


Bedrijfscijfers en dalende 10-jaarsrente ondersteunen beurzen verder

Afgelopen week werd de markt overspoeld met bedrijfscijfers. De grote techbedrijven in de VS stelden teleur, maar over het algemeen zijn de bedrijfscijfers beter dan verwacht. Inmiddels heeft 52% van de bedrijven in de S&P 500 index de resultaten bekendgemaakt. Hiervan heeft 71% de winstverwachtingen overtroffen en 68% van de bedrijven boekte meer omzet dan verwacht. De aandelenmarkten waardeerden de bedrijfscijfers, wereldwijd stegen de indices met enkele procenten. De meeste bedrijven blijken nog steeds prima te presteren, ondanks de economische onzekerheid, hoge inflatie en de geopolitieke spanningen.

De Europese centrale bank verhoogde afgelopen week de rente met 75 basispunten, waardoor de depositorente is gestegen tot 1,5%. Deze renteverhoging was overigens conform verwachting. De 10-jaarsrente daalde afgelopen week voor het eerst sinds eind juli. Na maandenlange rentestijgingen daalde zowel in Europa als in de VS de 10-jaarsrente met respectievelijk 0,36% en 0,20%. Dit gaf vaart aan het herstel op de aandelenmarkten evenals de inflatie die voor het eerst sinds tijden iets lager uitkwam dan verwacht. Verder bleven de energieprijzen vrijwel op hetzelfde niveau, de olieprijs steeg ruim 2%, terwijl de gasprijs 1,2% daalde. De euro won iets terrein terug op de dollar, maar bleef net onder pariteit steken. Op het moment van schrijven werden de inflatiecijfers van oktober in eurozone en Nederland gepubliceerd. De inflatie in de eurozone steeg verder naar 10,7% terwijl de stijging van de consumentenprijzen in Nederland in oktober juist iets afvlakte vergeleken met een maand eerder..

Verdeeldheid over ECB-beleid

Economen zijn ernstig verdeeld over het door de ECB te voeren monetair beleid. Het ene kamp vindt dat de ECB harder moet ingrijpen vanwege de torenhoge inflatie. Zij vrezen dat een te lage rente de inflatie in stand houdt en een loon-prijsspiraal veroorzaakt. Het andere kamp maant de centrale bank juist tot voorzichtigheid. Indien de rente te fors wordt verhoogd, vrezen zij voor een zware recessie. Deze groep geeft aan dat de inflatie is ontstaan door de spanning op de energiemarkt, die niet wordt opgelost door krapper monetair beleid. Overigens zijn economen eveneens verdeeld over de inflatieontwikkeling. Terwijl de een nog jarenlange hoge inflatie voorspelt, ziet de ander dalende grondstofprijzen, terugvallende economische groei en afkoeling van de energieprijzen, waardoor de inflatie binnenkort vanzelf weer gaat dalen.

Duurzaam topic  

Het wereldnatuurfonds en energieleverancier Ørsted  zijn een nieuw vijfjarig wereldwijd partnerschap aangegaan dat gericht is op het aanpakken en verbeteren van de gevolgen van offshore windinstallaties voor de biodiversiteit. Ørsted is betrokken bij ontwikkeling van verschillende grote offshore windenergie-installaties Offshore windinstallaties kunnen echter vaak leiden tot schadelijke gevolgen voor de biodiversiteit in de oceaan, waaronder aanvaringssterfte, habitatverlies en lawaai. Ørsted wil dat in 2030 alle nieuwe projecten een netto positief effect op de biodiversiteit hebben. In het kader van het nieuwe partnerschap zullen Ørsted en het WNF concrete initiatieven testen die de biodiversiteit in de oceanen verbeteren. Het initiatief gaat van start met een gezamenlijk project voor het herstel van ecosystemen in de Noordzee.

Amerikaanse indices

De Amerikaanse aandelenmarkt steeg de afgelopen week wederom flink. De toonaangevende S&P 500 index steeg maar liefst 4,0%. Technologiebeurs Nasdaq bleef enigszins achter met een stijging van 2,1%. Met name de big tech-bedrijven hadden het moeilijk na tegenvallende kwartaalcijfers. Vanaf de start van het jaar noteert de Nasdaq 29,3% lager, terwijl de S&P 500 index tot nu toe dit jaar 18,2% is gedaald. Door de sterke dollar is de daling in euro's beperkter, namelijk respectievelijk 19,3% en 6,6%. De beweeglijkheidsgraadmeter de VIX-index daalde fors van 29,7% naar 26,8%. De angst voor forse koersdalingen lijkt daarmee afgenomen.

AEX Index

De AEX index won wederom terrein afgelopen week. De index steeg 2,3% en sloot de week af op 667.52 punten, een koersstijging van ruim 15 punten. Overigens noteert de AEX daarmee nog steeds ruim 16% onder dan de stand aan het begin van het jaar. Aegon was het best presterende aandeel afgelopen week. De koers steeg 11,5% nadat bekend werd dat a.s.r. Nederland de Nederlandse activiteiten van Aegon overneemt. Ook IMCD (+9,5%) en Just Eat Takeaway (9,4%) stegen flink. Prosus was de grootste verliezer, het aandeel verloor 15,9% na koersdalingen van dochteronderneming Tencent in China. ASMI verloor 9,2% en Philips daalde 5,6%. Afgelopen week noteerden 20 van de 25 AEX bedrijven hoger.

Europese indices

Ook de overige Europese indices lieten mooie winsten zien. De Eurostoxx50 index steeg 3,8%, de Duitse DAX index noteerde 4,0% hoger, terwijl de Engelse FTSE-index  de winst beperkte tot 1,1%. Ook in Europa daalde de volatiliteit. De V-Stoxx index daalde van 27,8% naar 24,9%.

Topselectie

Diverse bedrijven uit de Topselectie rapporteerden afgelopen week de resultaten over het derde kwartaal. De aandelen van de Topselectie staan nog 4,25% lager dan aan het begin van het jaar. Echter inclusief risicoafdekking met optiestrategieën is de Topselectie weer in de plus terechtgekomen voor dit jaar.

Merck & Co

Merck heeft in het derde kwartaal beter gepresteerd dan verwacht en verhoogde de outlook voor heel 2022. De omzet steeg met 13,7% naar 15 miljard dollar, analisten rekenden op 14,1 miljard omzet. De nettowinst kwam uit op 3,3 miljard dollar of $ 1,85 per aandeel tegen $ 1,75 een jaar eerder en 13 cent boven de verwachting. Het aandeel steeg 1,4% na de cijfers.

Microsoft

Microsoft heeft in het eerste kwartaal van hun gebroken boekjaar 2023 beter gepresteerd dan verwacht, maar de outlook voor het huidige kwartaal viel tegen. Vooral de winstgevende cloud-activiteiten groeien minder snel dat eerder verwacht. De omzet steeg met 11% naar 50,1 miljard dollar tegen een verwachting van 49,6 miljard omzet. De winst per aandeel steeg met 3,5% naar $ 2,35, dit was 4 cent meer dan verwacht. Door de mindere omzet- en margeverwachting voor het huidige kwartaal verloor het aandeel 7,7% na de cijfers.

Everest Re

Verzekeraar Everest Re zag de omzet met 10% stijgen naar 3,2 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Echter het bedrijf rapporteerde een nettoverlies van 319 miljoen dollar of $ 5,28 per aandeel. Een week eerder had het Everest Re reeds gemeld dat het bedrijf het afgelopen kwartaal een catastrofeverlies van 730 miljoen dollar leed. Ondanks het verlies steeg het aandeel bijna 8%.

Seagate Technology

Seagate Technology stelde teleur in het afgelopen kwartaal. De omzet viel terug met 35% naar 2,04 miljard dollar. Het bedrijf rapporteerde een winst per aandeel van $ 0,48 waar gerekend werd op $ 0,70 winst per aandeel. Verder kwam Seagate in het nieuws over verkopen aan het Chinese Huawei.. waarbij mogelijk de sancties zijn overtreden. De zaak wordt onderzocht. Beleggers reageerden teleurgesteld, het aandeel daalde 8%.

Waste Management

Waste Management heeft in het afgelopen kwartaal een nettowinst behaald van 639 miljoen dollar. Per aandeel kwam de winst uit op $ 1,56, een toename van 24%. Analisten rekenden op $ 1,52 winst per aandeel. De omzet steeg met 9% naar 5,1 miljard dollar, nipt boven de verwachting. Desondanks verloor het aandeel 3% na publicatie van de resultaten.

W.R. Berkley

Ook verzekeraar W.R. Berkley presteerde beter dan verwacht. De omzet steeg met 14% naar 2,79 miljard dollar. Analisten gingen uit van 2,72 miljard omzet. De nettowinst bedroeg 229 miljoen dollar of $ 1,01 per aandeel, 15% hoger dan een jaar eerder. De analistenconsensus lag hier op $ 0,85 winst per aandeel. Ondanks de sterke resultaten verloor het aandeel 4,8%.

Vertex Pharmaceuticals

Vertex heeft in het afgelopen kwartaal de nettowinst uit zien komen op 931 miljoen dollar. De winst per aandeel steeg met 13% naar $ 4,01, verwacht was een winst per aandeel van $ 3,61. Ook de omzetstijging van 17% naar 2,33 miljard dollar lag boven de analistenconsensus. Het aandeel steeg meer dan 9% na de cijfers. Daarmee werd het verlies van een dag eerder tenietgedaan.

WW Grainger

WW Grainger presteerde het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De omzet steeg met 17% naar 3,94 miljard dollar, de consensus lag op 3,85 miljard omzet. De nettowinst kwam uit op 426 miljoen dollar of $ 8,27 per aandeel tegen een verwachting van $ 7,25. WW Grainger verwacht een winst per aandeel te realiseren van circa $ 29,50 dit jaar. Dat zou 47% meer zijn dan in 2021. Het aandeel steeg 7% na publicatie van de resultaten.

Assurant

Assurant kwam een week voor de officiële bekendmaking van de kwartaalcijfers met een winstwaarschuwing. Het bedrijf dat met name consumentenaankopen ondersteunt en beschermt en onroerend goed verzekert, zag als gevolg van de moeilijke wereldwijde macro-economische omstandigheden en hogere catastrofeverliezen de winst dalen. Het bedrijf gaat nu uit van $ 1.01 winst per aandeel tegen $ 1,69 een jaar eerder. Het aandeel verloor 10% na de winstwaarschuwing.

 

Macro Economisch Nieuws

De Verenigde Staten

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal met 2,6% op kwartaalbasis gegroeid. De verwachting vooraf was 2,3% groei. In het tweede kwartaal was er nog sprake van 0,6% krimp.

De PCE kernprijsindex steeg in de VS in september met 0,5% op maandbasis. Op jaarbasis bedroeg de kerninflatie 5,1%. Economen rekenden op 5,2% inflatie. De Fed beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

Eurozone

De Europese centrale bank heeft de rente verhoogd met 75 basispunten naar 1,5%. De inflatie in Europa is in oktober verder gestegen naar 10,7%. In september was dit nog 9,9%. De kerninflatie, zonder voeding en energie, kwam uit op 5,0% tegen 4,8% een maand eerder.

Nederland

De Nederlandse inflatie is volgens de Europese meetregels in oktober uitgekomen op 16,8%. Dat is iets lager dan een maand eerder toen de inflatie 17,1% bedroeg.

Duitsland

De inflatie in Duitsland is in oktober uitgekomen op 10,4%. In september stegen de prijzen nog met 10%. Het ondernemersvertrouwen daalde licht, terwijl het consumentenvertrouwen in Duitsland licht steeg.

Azië

De werkloosheid in China is in september gestegen naar 5,5%. Een maand eerder was dit 5,3%.

Nederlands bedrijfsnieuws

ASMI

ASM International heeft in het derde kwartaal de omzet met 41% zien stijgen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet kwam uit op 610 miljoen euro, de brutomarge bedroeg 48%. De winst per aandeel kwam 33% hoger uit op € 3,58 tegen een verwachting van € 3,03. ASMI waarschuwde echter dat de sancties tegen China de omzet negatief beïnvloeden met circa 7%. Hierdoor verloor het aandeel 8%.

Shell

Shell zag de winst sterker toenemen dan verwacht in het afgelopen kwartaal. De omzet verdubbelde bijna naar 94,4 miljard, terwijl de winst steeg van 4.1 miljard naar 9,5 miljard dollar. Tevens kondigde Shell een nieuw aandeleninkoop-programma aan van 4 miljard dollar. Het aandeel steeg 0,7% na de cijfers.

Unilever

Unilever presteerde beter dan verwacht in het derde kwartaal en verhoogde de outlook voor heel 2022. De omzet steeg met 18% naar 15,8 miljard euro. Analisten rekenden op 15,1 miljard omzet. Unilever verwacht dat de marges in 2023 en 2024 zullen stijgen, dankzij een combinatie van hogere prijzen en kostenbesparingen. Het aandeel steeg 0,5% na de update.

KPN

KPN heeft in het derde kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. De omzet steeg met 2% en de nettowinst kwam uit op 211 miljoen euro, 14% meer dan een jaar eerder. Analisten gingen uit van een winstdaling. Het aandeel bleef onveranderd.

Aegon

a.s.r. Nederland neemt de Nederlandse activiteiten van Aegon. Aegon ontvangt hiervoor 2,5 miljard euro in contanten en krijgt een strategisch belang van 29,9% in a.s.r. Nederland. Aegon wil 1,5 miljard euro terug laten vloeien naar de aandeelhouders en de schuld met 700 miljoen euro afbouwen.

Signify

Signify heeft in het derde kwartaal de omzet fors zien stijgen, maar verlaagde de outlook voor het hele jaar. De omzet steeg met 16,5% naar 1,91 miljard euro. De consensus lag op 1,87 miljard omzet. De nettowinst steeg van 94 miljoen naar 112 miljoen euro. Analisten rekenden op een lichte daling tot 93 miljoen euro. Vanwege onzekere vooruitzichten en zwakte in het consumentensegment in China verlaagde Signify de outlook voor 2022. Het aandeel verloor 0,4% na de cijfers.

Internationaal bedrijfsnieuws

Afgelopen week was er een stroom aan bedrijfscijfers, hieronder een overzicht van de grootste bedrijven en meest opvallende resultaten.

BIG Tech bedrijven stellen teleur, Apple uitgezonderd

De Big-5 zoals Google, Amazon, Apple, Microsoft en Meta Platforms (Facebook) ook wel worden aangeduid, konden hun status van de laatste jaren niet waar maken. Alleen de kwartaalcijfers van Apple werden door beleggers enthousiast ontvangen. Het aandeel steeg 7,5% na een recordwinst van 20,7 miljard dollar. De omzet steeg met 8% naar 90 miljard dollar, al vielen de verkopen van de nieuwe iPhone 14 licht tegen. Microsoft, zoals reeds vermeld bij de Topselectie, presteerde beter dan verwacht, maar stelde teleur met de outlook. Daardoor daalde de aandelenkoers met 7,7%. Grote verliezer was Meta, dat zowel de omzet als de winst zag dalen. Meta (Facebook) boekte 4,4 miljard dollar winst tegen 9,2 miljard een jaar eerder, de omzet daalde met 4,5%. Beleggers straften het aandeel af met een koersdaling van maar liefst 24,5%. Ook Amazon en Google stelden teleur. Amazon zag de operationele winst halveren en gaf daarnaast een teleurstellende outlook voor het huidige kwartaal. Het aandeel verloor 6,8%. Tenslotte kon ook Alphabet (Google) beleggers niet bekoren. Het bedrijf zag de omzet nog wel stijgen met 6% maar de nettowinst daalde 26%. Het aandeel verloor maar liefst 9,1%.

In 2022 hebben de 5 big-tech bedrijven gemiddeld meer dan 35% aan beurswaarde verloren.

 Coca- Cola

Het aandeel steeg 2,4% na sterke kwartaalcijfers en een outlook verhoging voor het hele boekjaar. De omzet groeide met 10%, de winst per aandeel 14%. Na de cijfers noteerde het aandeel 2,4% hoger.

Anheuser-Busch InBev

De grootste brouwer ter wereld presteerde beter dan verwacht en verhoogde eveneens de outlook voor heel 2022. Het aandeel won 5,3%.

Intel

Intel zag de omzet met maar liefst 20% dalen. De nettowinst daalde van 6,8 miljard dollar vorig jaar naar 1,0 miljard dollar. Analisten hadden echter nog een grotere winstdaling ingecalculeerd. Daarnaast verlaagde Intel de omzetoutlook voor heel 2022. Ondanks de negatieve outlook steeg het aandeel ruim 10%.

McDonalds

Het aandeel McDonalds steeg 3,3% na beter dan verwachte resultaten in het derde kwartaal. De omzet en winst daalden licht, maar minder hard dan verwacht. In de VS steeg de omzet met 6%.

Volkswagen

Volkswagen heeft de omzet en winst in het derde kwartaal fors zien stijgen. De omzet steeg met 23% naar 71 miljard euro. De operationele winst bedroeg 4,3 miljard, een toename van 54%.  De resultaten bleven iets achter bij de verwachtingen. Verder handhaafde Volkswagen de outlook voor 2022. Het aandeel verloor 1,7% na de cijfers.

Visa

Visa heeft fors meer omzet en winst geboekt in het derde kwartaal en versloeg daarmee de analistenverwachtingen. De omzet steeg met 19%, de winst met 10%. Na de cijfers steeg het aandeel 4,6%.

Boeing

Boeing heeft in het derde kwartaal een miljardenverlies geleden, vooral door verlies bij het defensieprogramma door hogere kosten die niet konden worden doorberekend, omdat de leverprijzen al vast stonden. Boeing boekte hierdoor een verlies van 3,1 miljard dollar, maar zag de omzet nog wel stijgen met 4%. Het aandeel verloor 8,8% na de cijfers.

Weekconclusie en Vooruitzicht

De koersen lieten afgelopen week wederom een mooie herstel zien, veroorzaakt door een daling van de 10-jaarsrentestand en meevallende bedrijfscijfers. De ene sector heeft meer last van de stijgende prijzen en economische tegenwind dan de andere, waarbij opviel dat vooral de grote techbedrijven in de VS tegenvallend presteerden. Met name de energiesector, vastgoed en toch ook de IT-sector presteerden goed. De telecomsector, de industriële sector en financials in de VS hadden het moeilijk. De ECB verhoogde zoals verwacht de rente en aankomende week komt de Amerikaanse centrale bank met het rentebesluit. Verwacht wordt wederom een renteverhoging van 75 basispunten, waardoor de beleidsrente uitkomt op 4%. Toekomstige renteverhogingen zijn nog wel ingeprijsd, maar het herstel van de aandelenmarkt wordt aangejaagd door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank binnenkort het tempo van renteverhogingen gaat verlagen. Aankomende woensdag kan Fed-voorzitter Powell daar meer over zeggen bij de toelichting op het rentebesluit. Later in de week wordt het banengroeicijfer en het werkloosheidspercentage in de VS bekendgemaakt. Hieruit zal blijken hoe de arbeidsmarkt zich momenteel ontwikkelt. Tevens volgen aankomende week nog veel bedrijfscijfers, waaronder in Nederland DSM en ING. Kortom het belooft weer een spannende week te worden op de financiële markten.

BELANGRIJKE ONDERWERPEN AANKOMENDE WEEK | 31 okt - 4 nov

 

Meer informatie: https://www.investing.com/economic-calendar/


DISCLAIMER:

De informatie in dit document is met zorg samengesteld door de DuurzaamBeleggenAcademie, het kan echter dat in het document een fout of onvolkomenheid is opgenomen. De DuurzaamBeleggenAcademie garandeert dan ook niet dat de informatie in dit document juist en volledig is. De informatie in dit document vormt geen beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling. De DuurzaamBeleggenAcademie biedt geen enkele garantie dat de in dit document beschreven beleggingsstrategie leidt tot een positief beleggingsresultaat. Aan beleggen zijn financiële risico’s verbonden. Het risico bestaat dat uw inleg geheel of gedeeltelijk verloren gaat.

Reactie plaatsen