Marktupdate DBAC | Wat beweegt de markten

Marktupdate DBAC 2024-05-18

Wat bewoog de markten: 13 - 17 mei 2024


Beleggers blijven optimistisch

Ook afgelopen week werden nieuwe recordstanden bereikt op de aandelenmarkt. De Dow Jones Index sloot voor het eerst boven de 40.000 punten. De stijging van 30.000 naar 40.000 punten, een plus van 33%, werd in slechts 42 maanden behaald. Ook de S&P 500, Nasdaq en AEX bereikten wederom nieuwe recordstanden. De overige Europese indices daalden overigens licht.

De beursweek stond in het teken van de Amerikaanse inflatiecijfers. De consumentenprijzen stegen in april met 3,4%. De kerninflatie daalde van 3,8% naar 3,6%. Beide cijfers waren conform verwachting. Dit was voor de markt een bevestiging dat het huidige monetaire beleid van de Fed restrictief genoeg is, waardoor een renteverlaging in september nu algemeen wordt verwacht. Overigens temperden enkele Fed-leden het optimisme na de publicatie van de Amerikaanse inflatiecijfers, waarbij werd aangegeven dat zij geen haast hebben met het verlagen van de rente. ECB-bestuurders zijn er wel van overtuigd dat de inflatie dit jaar verder zal afnemen in de richting van de doelstelling van 2%. Een Europese renteverlaging in juni wordt dan ook algemeen verwacht.

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2024 onverwacht gekrompen. Ten opzichte van het vierde kwartaal daalde het bruto binnenlands product met 0,1%. De daling werd met name veroorzaakt door krimp van de industrie en een daling van de export van goederen. In de eurozone groeide de economie met 0,3% in het eerste kwartaal.

De tienjaarsrente daalde afgelopen week in de VS met 8 basispunten; in Europa bleef de lange rente vrijwel onveranderd. De energieprijzen stegen. De olieprijs werd 1,4% duurder, terwijl de Europese gasprijs 2,5% toenam. De euro steeg bijna een procent ten opzichte van de dollar.

Duurzaam topic

De klimaatplannen van het nieuwe kabinet worden als ambitieus gezien in vergelijking met plannen om het klimaatbeleid te minimaliseren, zoals voorgesteld door Wilders Aan de andere kant zijn ze minder vergaand dan de wensen van partijen zoals GroenLinks-PvdA en D66. De beoogde regeringspartijen willen bestaande klimaatafspraken handhaven zonder extra regels en richten zich op een uitvoerbaar klimaatbeleid. Belangrijke punten zijn: de stopzetting van gaswinning in Groningen, het opvoeren van de gaswinning in de Noordzee, uitbreiding van kernenergie en beëindiging van subsidies voor biomassa. Het Klimaatfonds blijft bestaan maar wordt gekort en investeringen verschuiven naar technieken zoals CO2-opslag en groene waterstof. Op het gebied van landbouw en stikstof wordt beleid versoepeld met aanpassingen aan de stikstofrichtlijn en minder strikte Natura 2000-gebieden. Gedwongen uitkoop van boeren wordt vermeden, maar vrijwillige uitkoop blijft mogelijk. Verduurzaming van de mobiliteit richt zich op elektrische voertuigen, die tot 2025 gestimuleerd blijven met subsidies. Het internationaal treinverkeer moet verder worden gestimuleerd, terwijl plannen voor krimp van Schiphol worden herzien.

Amerikaanse indices

De Amerikaanse aandelenmarkt bereikte afgelopen week wederom nieuwe recordstanden. De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,5%, terwijl technologiebeurs Nasdaq de week 2,1% hoger afsloot. De volatiliteit daalde wederom afgelopen week en bereikte een niveau van 11,99%, het laagste niveau in jaren.

AEX Index

De AEX bereikte wederom een nieuwe all time-high. De Amsterdamse index steeg 0,3% tot een niveau van 913,25 punten. Met name de aandelen van technologiebedrijven stegen fors. Besi was het best presterende aandeel met een koersstijging van 5,8%, gevolgd door ASMI (+5,5%) en Aegon (+3,4%). Afgelopen week noteerden 18 van de 25 aandelen in de AEX hoger. IMCD was met een daling van -5,3% het slechtst presterende aandeel, gevolgd door Shell (-4,1%) en ABN AMRO (-2,8%).

Europese indices

De grote Europese indices verloren allemaal terrein afgelopen week. De EuroStoxx50 en de De Duitse DAX index daalden beiden 0,4%. De Britse FTSE-index verloor 0,2%. De volatiliteit in Europa daalde verder naar 12,1%, het laagste niveau in 4 jaar.

TOPSELECTIE

Cisco Systems

Cisco Systems overtrof de verwachtingen in het afgelopen kwartaal, maar zag de winst en omzet wel dalen. De omzet nam af met 13% tot 12,7 miljard dollar, verwacht was 12,5 miljard dollar omzet. De nettowinst bedroeg 1,9 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel daalde met 12% tot $ 0,88. Analisten rekenden op $ 0,83 winst per aandeel. Na een aanvankelijke hogere opening, sloot het aandeel 2,5% lager na de cijfers.

InPost

InPost boekte goede resultaten in het eerste kwartaal. De omzet steeg met 22% tot omgerekend 570 miljoen euro. Het operationeel resultaat nam toe met 36%. De winst per aandeel steeg van 23 cent naar 51 cent. De nettowinst viel 17% hoger uit dan verwacht. Het aandeel steeg ruim 6% na de cijfers.

Sage Group

Sage Group heeft in het eerste halfjaar van gebroken boekjaar 2024 de omzet met 10% zien stijgen tot 1,152 miljard Britse pond, nipt minder dan verwacht. De operationele winst steeg met 14% naar 299 miljoen pond. De winst per aandeel steeg met 23% tot 18,2 pence. Analisten gingen uit van 17,6 pence winst per aandeel. Voor het hele jaar verlaagde Sage de verwachte omzetgroei van 10 naar 9%. Ondanks de sterke resultaten, was dit aanleiding voor beleggers om het aandeel 9% te laten dalen.

AstraZeneca

AstraZeneca gaat 388 miljoen dollar investeren voor de uitbreiding van R&D activiteiten in Frankrijk.

Everest Group

Everest Group verhoogt zijn kwartaaldividend van $ 1,75 naar $ 2,00 per aandeel, een toename van ruim 14%.

Novo Nordisk

Novo Nordisk heeft voor medicijn Mim8 voor hemofilie voldaan aan belangrijke testen van de fase 3-studie. Novo zegt dat Mim8 een superieure vermindering van het aantal behandelde bloedingen laat zien. De gegevens steken gunstig af bij concurrerende geneesmiddelen, waardoor het een aanzienlijk marktaandeel zou kunnen veroveren. Novo streeft ernaar het geneesmiddel eind 2024 in te dienen voor de eerste wettelijke goedkeuring.

Palo Alto Networks

Palo Alto gaat een breed partnerschap aan met IBM om AI-gestuurde beveiligingsresultaten te leveren voor klanten. Als onderdeel van deze uitgebreide samenwerking is Palo Alto overeengekomen om IBM’s QRadar Saas activa over te nemen. Financiële details ontbreken.

Yum Brands!

Yum Brands! gaat voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het inkoopprogramma loopt van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2026.


Macro Economisch Nieuws

Verenigde Staten

De consumentenprijzen in de VS zijn in april conform verwachting gestegen met 3,4%. In maart bedroeg de inflatie nog 3,5%. De kerninflatie, zonder energie en voeding, kwam zoals verwacht uit op 3,6% tegen 3,8% een maand eerder. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen met 0,3% waar een toename van 0,4% werd verwacht. De Amerikaanse producentenprijzen stegen harder dan verwacht. Op maandbasis stegen de prijzen met 0,5%, economen rekenden op een stijging van 0,3%. Op jaarbasis stegen de producentenprijzen in april met 2,2% na een stijging van 1,8% een maand eerder. Zowel de detailhandelsverkopen als de industriële productie bleven stabiel in april.

Eurozone

De economische groei in de eurozone is in het eerste kwartaal, conform de eerste raming, definitief vastgesteld op 0,3% op kwartaalbasis. Op jaarbasis was er sprake van 0,4% groei. De inflatie in de eurozone is voor april definitief vastgesteld op 2,4%, de kerninflatie bedroeg 2,7%. Beide cijfers waren conform de eerste raming.

Nederland

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal onverwacht gekrompen met 0,1% op kwartaalbasis. Economen rekenden op 0,3% groei. Op jaarbasis was sprake van 0,7% krimp. Het werkloosheidspercentage steeg in april van 3,6 naar 3,7%. Het aantal werklozen bedroeg 375.000.

Duitsland

De Duitse inflatie is in april, conform verwachting, onveranderd gebleven. Op jaarbasis bedroeg de inflatie 2,2%. De kerninflatie daalde wel, van 3,3% in maart naar 3,0% in april.

Azië

De Japanse economie is in het eerste kwartaal harder gekrompen dan verwacht. Op kwartaalbasis was sprake van 0,5% krimp, op jaarbasis daalde het bruto binnenlands product zelfs met 2,0%.

In China steeg de industriële productie sterker dan verwacht, de productie steeg met 6,7% op jaarbasis na een plus van 4,5% in maart.

Nederlands bedrijfsnieuws

ABN AMRO

ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal van 2024 de nettowinst met 29% zien groeien tot 674 miljoen euro. Analisten rekenden op een lichte daling tot 521 miljoen euro. De operationele winst steeg met 3% naar 2,2 miljard euro tegen een verwachting van 2,13 miljard euro. De voorziening voor oninbare leningen bedroeg 3 miljoen euro, waar analisten rekenden op een stijging van 82 miljoen euro. De goede resultaten werden overschaduwd door de tegenvallende CET-ratio, die uitkwam op 13,8% terwijl gerekend werd op 14,3%. Hierdoor is minder ruimte voor inkoop van eigen aandelen. Het aandeel noteerde ruim 6% lager na de cijfers.

Aegon

Aegon heeft in het eerste kwartaal 256 miljoen euro kapitaal gegenereerd. Een jaar eerder was dit 292 miljoen euro. Analisten rekenden op 260 miljoen euro. De solvabiliteit steeg van 187% naar 192%. De consensus was 188%. Aegon kondigde aan dat het later dit jaar voor 200 miljoen euro eigen aandelen gaat inkopen, hetgeen positief werd ontvangen. Het aandeel noteerde ruim 1% hoger na de update.

ASM International

ASMI startte afgelopen week een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 150 miljoen euro. De inkoop zal voor 15 oktober worden afgerond.

ASML

Chipmaker TSMC, de grootste klant van ASML, hoeft volgens persbureau Reuters niet noodzakelijkerwijs de nieuwe generatie EUV-machines van ASML te gebruiken voor chips die in ontwikkeling zijn voor 2027. Het aandeel ASML daalde circa 1% op dit nieuws.

Prosus

Prosus heeft een nieuwe CEO benoemd. Bloisi, die nu nog CEO is van iFood, start op 1 juli dit jaar. Het Chinese Tencent, waar Prosus een groot belang in heeft, zag de winst in het afgelopen kwartaal met maar liefst 62% oplopen tot omgerekend 5,4 miljard euro. Dit was bijna 20% meer dan verwacht. Het aandeel Prosus steeg circa 3,5% na de cijfers van Tencent.

Internationaal bedrijfsnieuws

Walmart

Supermarktgigant Walmart zag de omzet en winst in het eerste kwartaal sterker stijgen dan verwacht. De omzet steeg met 6% naar 161,5 miljard dollar tegen een verwachting van 159,5 miljard dollar. De nettowinst steeg naar 5,1 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel steeg met 22% tot $ 0,60. Analisten gingen uit van $ 0,53 winst per aandeel. Walmart verhoogde de outlook voor het hele jaar licht. Het aandeel noteerde 7% hoger na de cijfers.

Home Depot

De Amerikaanse doe-het-zelf-keten Home Depot zag de omzet en winst in het afgelopen kwartaal dalen. De omzet daalde met 2,4% tot 36,4 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 3,6 miljard dollar, de winst per aandeel daalde met 5% naar $ 3,63. Het aandeel bleef vrijwel onveranderd na de cijfers.

Siemens

Siemens zag de omzet in het afgelopen kwartaal licht dalen naar 19,2 miljard euro. De nettowinst daalde van 3,6 naar 2,2 miljard euro. De winst per aandeel kwam uit op € 2,34 tegen een verwachting van $ 2,27. De orders daalden met 12%. Siemens herhaalde de outlook voor heel 2024, het aandeel daalde 7% na publicatie van de kwartaalresultaten.

Allianz

De nettowinst van Allianz steeg in het eerste kwartaal van 2024 met 22% tot 2,63 miljard euro. De operationele winst steeg met 7%. De aangepaste winst per aandeel steeg met 18% naar € 6,42 tegen een verwachting van € 5,43. De vermogensbeheerdivisie van de Duitse verzekeraar, waaronder Pimco valt, boekte een netto-instroom van 34,2 miljard euro, hierdoor steeg het beheerde vermogen toenemen tot 1,78 biljoen euro. Het aandeel daalde licht na de cijfers.

Applied Materials

De producent van apparatuur en software voor chipbedrijven heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. De omzet steeg licht tot 6,7 miljard dollar, 200 miljoen meer dan verwacht. De nettowinst bedroeg 1,72 miljard dollar. De winst per aandeel steeg met 4,5% tot $ 2,09 tegen een verwachting van $ 2,00. Het aandeel opende ruim 1% lager na de cijfers.

Intel

Intel heeft plannen om een chipfabriek te bouwen in Ierland. Met deze investering is ruim 11 miljard dollar gemoeid.

Meta Platforms

De Europese Commissie is een formeel onderzoek gestart naar schending van wetgeving ter bescherming van minderjarigen door Meta, de eigenaar van onder meer Facebook en Instagram. In 2023 kreeg Meta al een boete opgelegd van 1,3 miljard dollar door Brussel, omdat het privacygevoelige data van EU-burgers doorstuurde naar de VS.

Gamestop

‘Meme aandeel’ Gamestop noteerde eind vorige week rond de 15 dollar. Na berichten op social media als Reddit steeg het aandeel naar 65 dollar. Vervolgens daalde het aandeel weer naar 20 dollar, na een omzetwaarschuwing en een nieuwe aangekondigde aandelenemissie ter waarde van 1 miljard dollar. Ook in 2021 was er een soortgelijke beweging in het aandeel Gamestop na berichten op Reddit.

Weekconclusie en Vooruitzicht

Tot nu toe is mei een prima beursmaand waarin verschillende beurzen hun records aanscherpten. De beurs profiteerde van een goed cijferseizoen en sterkere verwachtingen rondom rentedalingen. De Amerikaanse inflatiecijfers werden afgelopen week goed ontvangen. De kerninflatie daalde weliswaar conform verwachting, maar is met 3,6% nog steeds ver verwijderd van de doelstelling van 2% van de Amerikaanse Centrale Bank. Desondanks gaat de markt ervan dat er spoedig renteverlagingen zullen worden doorgevoerd.

Aankomende week staat in het teken van de kwartaalcijfers van Nvidia, aanstaande woensdag. Er wordt een verdrievoudiging van de omzet verwacht en zelfs een vervijfvoudiging van de winst per aandeel. In de afgelopen 4 kwartalen wist Nvidia de verwachtingen elke keer ruimschoots te verslaan. Op macro-economisch vlak is het nieuws beperkt. De notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed worden gepubliceerd. Daarnaast worden de inkoopmanagersindices wereldwijd bekendgemaakt en tevens de economische groeicijfers over het eerste kwartaal in Duitsland.


Belangrijke onderwerpen aankomende week: 20 - 24 meiMeer informatie: https://www.investing.com/economic-calendar/

Wil je de wekelijkse marktupdate iedere maandag in je mailbox ontvangen? Schrijf je hier in!


DISCLAIMER:

De informatie in dit document is met zorg samengesteld door DBAC Duurzaam Beleggen, het kan echter dat in het document een fout of onvolkomenheid is opgenomen. DBAC garandeert dan ook niet dat de informatie in dit document juist en volledig is. De informatie in dit document vormt geen beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling. DBAC biedt geen enkele garantie dat de in dit document beschreven beleggingsstrategie leidt tot een positief beleggingsresultaat. Aan beleggen zijn financiële risico’s verbonden. Het risico bestaat dat uw inleg geheel of gedeeltelijk verloren gaat.

Reactie plaatsen