Marktupdate DBAC | Wat beweegt de markten

Marktupdate DBAC 2023-03-04

Wat bewoog de markten: 27 februari tot 3 maartAandelenmarkt stijgt ondanks tegenvallende inflatiecijfers 

De beurzen negeerden de hoger dan verwachte Europese inflatiecijfers. Sterke economische cijfers en goed nieuws uit China zorgden voor mooie koerswinsten, de meeste indices stegen zo'n 2%. In Europa blijkt de inflatie ook hardnekkiger dan verwacht. In de eurozone daalde de inflatie minder hard dan voorzien, terwijl in Duitsland de inflatie gelijk bleef en in Nederland zelfs weer sprake was van een stijgende inflatie. Een week eerder vielen de inflatiecijfers in de Verenigde Staten ook al tegen. Het gevolg was dat de 10-jaarsrente in Europa het hoogste niveau in meer dan 10 jaar bereikte. Er lijkt dan ook alle reden voor de Europese Centrale Bank om bij de komende rentevergadering de rente opnieuw met 50 basispunten te verhogen. In Amerika bleef afgelopen week de stijging van de 10-jaarsrente zeer beperkt. De Fed gaf aan dat hoewel de inflatie sinds medio vorig jaar in een dalende trend zit, recente data aangeven dat er niet zoveel vooruitgang is geboekt als verwacht.

Er kwam afgelopen week goed nieuws uit China. De economie lijkt na het einde van de coronamaatregelen echt weer op stoom te komen. Zowel de industrie als de dienstensector vertoonden sterke groei in februari. Ook de Chinese vastgoedverkopen waren in februari positief, voor het eerst sinds 2021 was sprake van groei. De stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid beginnen duidelijk vruchten af te werpen. De Aziatische beurzen stegen fors door het positieve nieuws. Door de sterke economische opleving in China lijkt een wereldwijde recessie dit jaar inmiddels van de baan. China zelf gaat dit jaar uit van 5% economische groei, na een groei van 3% in 2022. Verder daalde afgelopen week de Europese gasprijzen met maar liefst 11,8%. De olieprijs steeg ruim 3% en de dollar verloor licht terrein ten opzichte van de euro.

Duurzame topics

De wereldwijde CO2-uitstoot is in 2022 met een groei van 0,9% naar recordhoogte gestegen. Dat is minder dan de 3% stijging waarvoor werd gevreesd. Dat de stijging meeviel is te danken aan de opkomst van schone energie en de toename van het gebruik van elektrische auto’s, waterpompen en andere energie-efficiënte technologieën. Zonder schone energie zou de groei van de CO2-uitstoot bijna drie keer zo hoog zijn geweest. De toename werd vooral veroorzaakt door Noord-Amerika en Azië, terwijl Europa en China minder zijn gaan uitstoten.

Lidstaten van de Verenigde Naties hebben na 17 jaar onderhandelen een akkoord bereikt over het beschermen van de oceanen. Tot nu toe was slechts 1,2% van de internationale wateren beschermd. Deze gebieden worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering, overbevissing en de schadelijke effecten van scheepvaart. Met het nieuwe verdrag moet 30% van de zee in 2030 beschermd gebied zijn. Van het hele broeikasgaseffect is 97% van de extra warmte opgenomen door de oceanen. En ook van de extra koolstof die door de mens is toegevoegd, is 25% al opgenomen door de oceanen waardoor die langzaam verzuren. Oceanen zijn cruciaal voor de biodiversiteit en het reguleren van het klimaat op aarde.

Amerikaanse indices

De Amerikaanse aandelenmarkt presteerde uitstekend afgelopen week. De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,9%, terwijl technologiebeurs Nasdaq 2,7% won. De volatiliteit daalde ruim 3 procentpunten naar 18,5%.

AEX Index

De AEX index liet eveneens mooie koerswinsten zien. De index steeg 1,9% en sloot de week af op een stand van 760,57 punten. ArcelorMittal was het best presterende aandeel en won 9,2% afgelopen week. Ook Randstad (+6,8%) en Adyen (+5,8%) presteerden uitstekend. Slechts 4 van de 25 aandelen eindigden in de min afgelopen week. Universal Music Group was de grootste daler, het aandeel verloor 1,7%. Unilever daalde 1,3% en ASMI, dat met cijfers kwam, daalde 0,2%.

Europese indices

Ook de overige Europese indices wonnen flink terrein afgelopen week. De EuroStoxx50 index steeg maar liefst 2,8%. De Duitse Dax index won 2,4%. De Engelse FTSE-index, die vaak wat minder volatiel  is,  won slechts 0,9%. Ook in Europa daalde de volatiliteit, de V-Stoxx index daalde van 21,7% naar 18,1%.

TOPSELECTIE

Acciona

Acciona heeft in de tweede helft van 2022 de omzet met 32% zien stijgen tot 6,0 miljard euro. De winst per aandeel steeg met 30% van € 3,37 naar € 4,39. Over heel 2022 kwam de nettowinst uit op 441 miljoen euro, een stijging van 33%. De jaaromzet nam toe met 38% tot 11,2 miljard euro. Acciona Energia, gespecialiseerd in hernieuwbare energie, zag de omzet met 76% stijgen en de winst meer dan verdubbelen. Acciona heeft een belang van 83% in Acciona Energia. Analisten spraken van goede jaarresultaten, maar buiten Spanje waren de marges en volumes licht tegenvallend. Het aandeel verloor ruim 3% na de cijfers.

HP

HP heeft zoals verwacht minder omzet en winst behaald in het afgelopen kwartaal. De omzet daalde met 18,5% tot 13,8 miljard dollar. Analisten rekenden op 14,1 miljard dollar omzet. HP boekte een nettowinst van 487 miljoen dollar of $ 0,75 per aandeel, 1 cent meer dan de consensus. HP verwacht nog geen echt herstel in de pc-markt en handhaafde de winstoutlook voor heel 2023. Het aandeel daalde 2% na publicatie van de resultaten.

IMCD

IMCD heeft een kleine overname in het Verenigd Koninkrijk gedaan. Het neemt Orange Chemicals over, distributeur van hoogwaardige chemicaliën in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Novo Nordisk

Novo Nordisk gaat zijn onderzoek en ontwikkelingswerkzaamheden in Boston uitbreiden en creëert daarmee een van zijn grootste onderzoeks- en ontwikkelingscentra buiten Denemarken.

Target

Target heeft in het vierde kwartaal beter gepresteerd dan voorzien maar de afgegeven outlook bleef achter bij de verwachtingen. De omzet steeg met 1,3% tot 31,4 miljard dollar, analisten gingen uit van 30,7 miljard dollar omzet. De nettowinst daalde van 1,54 miljard naar 876 miljoen dollar. De winst per aandeel kwam uit op $ 1,89 tegen een verwachting van $ 1,40. Target verwacht voor het huidige kwartaal een winst per aandeel van circa $ 1,70, terwijl de markt rekende op $ 2,15. Na de cijfers noteerde het aandeel ruim 1% hoger.


Macro Economisch Nieuws

Verenigde Staten

De arbeidskosten in de VS zijn in het vierde kwartaal sterker gestegen dan eerder gemeten. De arbeidskosten stegen met 3,2%, verwacht was een stijging van 1,6%. De Amerikaanse dienstensector is in februari weer gegroeid. Voor het eerst sinds augustus vorig jaar kwam de inkoopmanagersindex boven de 50 punten, hetgeen een indicator voor groei is.

Eurozone

De eerste raming voor de inflatie in februari geeft een lichte daling van de inflatie in de eurozone aan. De prijzen stegen met 8,5% op jaarbasis tegen 8,6% in januari. Economen rekenden op een daling tot 8,2%. De werkloosheid in de eurozone is in januari stabiel gebleven op 6,7%. De producentenprijzen in de eurozone daalden in januari op maandbasis met 2,8%. Ten opzichte van januari vorig jaar lagen de prijzen 15% hoger, verwacht was een stijging van 17,7%.

Nederland

Volgens de eerste raming is de inflatie in Nederland weer gestegen. De consumentenprijzen stegen met 8,0% na een inflatie van 7,6% in januari. De Nederlandse detailhandel heeft in januari 11,3% meer omgezet dan een jaar eerder, terwijl de verkoopvolumes met 0,4% toenamen.

Duitsland

In Duitsland is volgens de eerste raming in februari de inflatie stabiel gebleven op 8,7%. Er werd gerekend op 8,5% inflatie.

Azië

Uit de inkoopmanagersindex in China bleek dat zowel de industrie als de dienstensector flink zijn gegroeid in februari. De Aziatische beurzen reageerden opgetogen op dit nieuws met koersstijgingen van 3 tot 5%.

Nederlands bedrijfsnieuws

ASM International

ASMI heeft in het vierde kwartaal de omzet met 48% zien stijgen tot 725 miljoen euro, analisten rekenden op 720 miljoen omzet. De nettowinst kwam uit op 237 miljoen euro. De aangepaste nettowinst bedroeg 142 miljoen euro. Het operationeel resultaat van 182 miljoen euro, was 1 miljoen euro hoger dan analisten hadden verwacht. De brutomarge kwam uit op 46,4% tegen een verwachting van 47,5%. ASMI rekent in het eerste kwartaal op een omzet van circa 680 miljoen euro, circa 32% meer dan een jaar eerder. Het aantal nieuwe orders steeg met 26% tot 829 miljoen euro. Het aandeel won 0,4% na de cijfers.

ASML

Applied Materials is met de verkoop van een chipmachine gestart, die de afhankelijkheid van de chipindustrie van ASML moet verkleinen. De verwachting is echter dat de impact daarvan op ASML beperkt zal zijn.

Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway heeft in 2022 het verlies zien oplopen. De omzet steeg met 4% tot 5,6 miljard euro. De brutotransactiewaarde was met 28,2 miljard euro gelijk aan die van een jaar eerder. Het bedrijf boekte voor het eerst een positieve EBITDA van 19 miljoen euro tegen een verlies van 350 miljoen euro een jaar eerder. Het nettoverlies kwam echter uit op 5,7 miljard euro door voorzieningen voor eerdere overnames (Grubhub). In 2021 bedroeg het verlies 1,0 miljard euro. Voor 2023 verwacht Just Eat een positieve EBITDA van 225 miljoen euro te realiseren. Het aandeel daalde ruim 3% na de cijfers.

Prosus

Prosus wil OLX Autos verkopen, omdat de divisie niet langer past binnen de strategie van het bedrijf. De verkoop van OLX Autos moet volgens Prosus leiden tot een significante verbetering van de winstgevendheid van het Classifieds-segment

Shell

Shell heeft door de overname van Evpass een dominante positie verworven in de markt voor laadpalen in Zwitserland. Shell wil in 2025 wereldwijd ruim 500.000 laadpunten in beheer hebben, in 2030 moeten dat er meer dan 2,5 miljoen zijn. Shell heeft voor een bedrag van 2 miljard de verkoop van Shell Onshore Ventures in Californië aan IKAV afgerond. Door de verkoop heeft Shell geen upstream activiteiten meer in Californië.

Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail vertrekt van de beurs in Amsterdam en zal voortaan alleen nog op Euronext Parijs verhandelbaar zijn. Unibail is tot 27 april verhandelbaar in Amsterdam. Hierdoor verdwijnt het aandeel ook uit de AEX index.

Universal Music Group

Universal Music Group heeft in het vierde kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. De omzet steeg met 17% tot 2,94 miljard euro, dit was 2% hoger dan de analistenconsensus. De EBITDA nam toe met 23% en kwam uit op  620 miljoen euro, nipt hoger dan verwacht. De  EBITDA marge verbeterde met 1,1% tot 21,1%. Over heel 2022 steeg de omzet met 22% en de EBITDA winst met 19%. Ondanks de sterke resultaten daalde het aandeel 4%.

Internationaal bedrijfsnieuws

Berkshire Hathaway

Het investeringsbedrijf van Warren Buffet heeft in het 4e kwartaal lagere resultaten behaald als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten. Het operationeel resultaat daalde met 8% naar 6,7 miljard dollar. Zonder valuta-effecten zou de operationele winst met 13% zijn gestegen. De nettowinst kwam uit op 18,1 miljard, een daling van 53% ten opzichte van een jaar eerder. De omzet steeg met 9% tot 78,2 miljard dollar. Het aandeel steeg licht na de cijfers.

Salesforce

Het Amerikaanse softwarebedrijf heeft in het 4e kwartaal de verwachtingen ruimschoots overtroffen. De omzet steeg met 14% tot 8,4 miljard dollar, analisten rekenden op 7,99 miljard dollar omzet. De winst per aandeel kwam uit op $ 1,68 tegen een verwachting van $ 1,35. De afgegeven omzetoutlook voor het huidige kwartaal was eveneens beter dan verwacht. Beleggers reageerden enthousiast op de cijfers, het aandeel steeg ruim 11%.

Zoom Video Communications

Zoom heeft in het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht en rekent op groei van de omzet in 2023. De omzet steeg met 5% tot 1,12 miljard dollar. Analisten gingen uit van 1,10 miljard omzet. De winst per aandeel daalde licht naar $ 1,22. De consensus was $ 0,81 winst per aandeel. Na de cijfers steeg het aandeel ruim 1%.

Bayer

Bayer heeft in het 4e kwartaal de omzet met 4,1% zien stijgen tot 12,0 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 611 miljoen euro. De aangepaste winst per aandeel steeg met 7% tot € 1,35. Analisten rekenden op € 1,27 winst per aandeel. Bayer verhoogde het dividend met 20%. Voor 2023 voorziet Bayer een lichte omzetstijging. De winst per aandeel zal vermoedelijk dalen van € 7,94 afgelopen jaar naar € 7,20 tot € 7,40 in 2023. Het aandeel daalde 4% na de cijfers.

Merck KGaA

De Duitse farmaceut heeft in het vierde kwartaal 8,6% meer omzet geboekt dan een jaar eerder. De omzet kwam uit op 5,66 miljard euro en bleef nipt achter bij de verwachting van 5,68 miljard euro omzet. De nettowinst bedroeg 655 miljoen euro of € 2,32 per aandeel. De winst per aandeel steeg met 12%, maar bleef achter bij de analistenverwachting van € 2,48. Voor 2023 voorziet Merck door de hoge inflatie en minder Covid-gerelateerde verkopen een uitdagend jaar. Na een aanvankelijke daling sloot het aandeel 1% hoger na de cijfers.

Deutsche Lufthansa

Lufthansa heeft in het vierde kwartaal weer winst geboekt. In 2022 boekte het bedrijf een nettowinst van 791 miljoen euro, waarvan 307 miljoen euro in het 4e kwartaal. Een jaar eerder leed Lufthansa nog een verlies van 2,2 miljard euro. In het 4e kwartaal steeg de omzet met 52%. Lufthansa is positief over de vraag naar vliegreizen in 2023. Het aandeel steeg 5% na de cijfers.

Volkswagen

Volkswagen zag de omzet in 2022 met 12% toenemen naar 279 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 15,84 miljard euro, een stijging van 2,7% ten opzichte van een jaar eerder. Volkswagen verhoogt het dividend met 16% tot € 8,70 per aandeel. Het bedrijf is positief over 2023 en rekent op een omzetgroei van 10 tot 15%. Volkswagen verwacht dat de problemen in de aanvoerketen zullen afnemen. Het aandeel steeg  bijna 10% na de cijfers.

Weekconclusie en vooruitzicht

Ondanks hoger dan verwachte inflatiecijfers presteerden de aandelenmarkten uitstekend afgelopen week. Het positieve nieuws uit China en de afnemende angst voor een recessie had duidelijk de overhand. Ook de kwartaalcijfers die afgelopen week werden gepubliceerd waren wederom over het algemeen iets beter dan verwacht. Inmiddels noteren de AEX en de overige Europese indices dit jaar al meer dan 10% in de plus. De Amerikaanse S&P 500 index blijft met 6% stijging dit jaar enigszins achter.

Het cijferseizoen is nu echt achter de rug, waardoor de macro-economische agenda bepalend zal zijn aankomende week. Met name het banenrapport en de werkloosheidscijfers vrijdag in de Verenigde Staten zijn belangrijk. Fed-voorzitter Jerome Powell spreekt in de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden. In China wordt het inflatiecijfer over februari bekendgemaakt. We zullen zien hoe de inflatie zich daar ontwikkelt. Vooralsnog is het sentiment op de beurzen nog steeds positief.

BELANGRIJKE ONDERWERPEN AANKOMENDE WEEK | 6 - 10 maart


Meer informatie: https://www.investing.com/economic-calendar/

Wil je de wekelijkse marktupdate iedere maandag in je mailbox ontvangen? Schrijf je hier in!


DISCLAIMER:

De informatie in dit document is met zorg samengesteld door de DuurzaamBeleggenAcademie, het kan echter dat in het document een fout of onvolkomenheid is opgenomen. De DuurzaamBeleggenAcademie garandeert dan ook niet dat de informatie in dit document juist en volledig is. De informatie in dit document vormt geen beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling. De DuurzaamBeleggenAcademie biedt geen enkele garantie dat de in dit document beschreven beleggingsstrategie leidt tot een positief beleggingsresultaat. Aan beleggen zijn financiële risico’s verbonden. Het risico bestaat dat uw inleg geheel of gedeeltelijk verloren gaat.

Reactie plaatsen